MIEJSCA WARMII I MAZUR

100 lat integracji

Świąteczny klimat w stylu slow – z tego od kilku lat słynie Działdowo. Grudniowe wydarzenia wprowadzą miasto w jubileusz, który potrwa cały rok ...

Z duchem cesarza

Warto tu wpaść, aby poczuć jak cofa się czas – opisał wrażenia internauta. Inspiracją przy odbudowie Folwarku Karczemka była literatura i stare ryciny. Kto chę...

Sama przyroda nie wystarczy

Trójkolorowe logo „Produkt Warmia Mazury” to znak jakości. Daje pewność, że lokalny wyrób, usługa czy wydarzenie jest unikatem, z którego region może być dumny....