Miasta należące do sieci Cittaslow, choć promują spokojny tryb życia, niezwykle żwawo realizują kolejne projekty, które przywracają dawną świetność zabytkom i fragmentom tkanki miejskiej.

Promowanie idei życia w duchu slow, dbanie o lokalność i zachowanie niepowtarzalnego, spokojnego charakteru przestrzeni miejskiej – to główne założenia miast z Warmii i Mazur należących do międzynarodowej sieci Cittaslow. W tę ideę znakomicie wpisuje się przywracanie dawnej świetności zabytkowych budowli i tkanki miejskiej. Dzięki zrealizowanym projektom w odrestaurowanych wnętrzach kipi życie kulturalne, działają placówki muzealne i ośrodki aktywności społecznej.

Obecnie miasteczka Cittaslow uczestniczą w realizacji projektów w ramach „Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 

Jednym z zakończonych projektów jest rewitalizacja gotyckiej części zamku krzyżackiego w Działdowie. W salach o powierzchni blisko 500 mkw. na trzech kondygnacjach urządzono ekspozycje muzealne. Stała wystawa historyczno-archeologiczna „Działdowo – miasto i ludzie dawnego pogranicza” prezentuje bogate dzieje miasta położonego na dawnym pograniczu Prus i Państwa Polskiego. Dawny refektarz i kaplicę zaadaptowano na sale wielofunkcyjne, które będą służyć działaniom kulturalnym i społecznym. Najwyższą kondygnację przystosowano do działalności edukacyjnej: w ramach lekcji muzealnych młodzież będzie mogła tutaj np. uczyć się wykonywania witraży czy malowania na szkle.

Jest tu też Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wykorzystujące ekrany dotykowe, materiały audiowizualne i projekcje 3D.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu realizowana jest rewitalizacja centrum Nidzicy – ukończono budowę ulicy Murarskiej, trwa przebudowa i remont ratusza. W przyszłym roku rozpocznie się przebudowa rynku w centrum. Modernizowany jest park nad jeziorkiem, leżący w sąsiedztwie wzgórza zamkowego. Na remont czeka jeszcze największy zamek krzyżacki na Mazurach, który znajduje się w Nidzicy. W ramach rewitalizacji zaplanowano też modernizację wzgórza zamkowego. 

Stopniowo ożywa obrócony w ruinę zamek biskupów chełmińskich w Lubawie. Kilka lat temu odrestaurowano fragmenty jego murów i urządzono wzdłuż nich trakt spacerowy. W ramach programu rewitalizacji w kolejnych etapach remontu doczekają się piwnice, odtworzone zostaną też dwa skrzydła zabudowy zamku. W nowych pomieszczeniach znajdzie siedzibę Centrum Aktywności Społecznej.

W Nowym Mieście Lubawskim zakończył się remont budynku Miejskiego Centrum Kultury. Powstała tam Manufaktura Zawodów Dawnych. Pomieszczenia przystosowano do prowadzenia warsztatów związanych z dawnymi dziedzinami rzemiosła. Zmodernizowano też salę wystawienniczą i salę widowiskową. W mieście zachowały się dwie gotyckie baszty bramne. Dzięki programowi rewitalizacji jedna z nich – Brama Lubawska – zyska nowe oblicze edukacyjne. 

Olsztynek, od lat znany z Muzeum Budownictwa Ludowego, także stawia na udane łączenie historii ze współczesnością. Dwa lata temu na poddaszu ratusza zaczęło działać Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB oraz Historii Olsztynka. W ramach projektu rewitalizacyjnego zostanie przeprowadzony remont i modernizacja zabytkowej wieży ciśnień. Powstanie tam punkt widokowy wyposażony w sprzęt umożliwiający podziwianie okolicy.

Wymienione miasta leżą wokół historycznego miejsca bitwy pod Grunwaldem. Łączy je też drogowy Szlak Pętli Grunwaldzkiej o długości 263 km, który prowadzi po miejscach związanych z bitwą, zachowanych w nich pamiątek historii i współczesnych atrakcji. Na Polach Grunwaldu działa Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które niebawem zostanie rozbudowane i zmodernizowane.

Tekst: Michał Bartoszewicz
Obraz: archiwum UMWWM, www.shutterstock.com

Miasta ożywają podczas Tygodnia Cittaslow

Ważnym elementem życia w duchu slow jest świętowanie, rekreacja i wypoczynek. Co roku pod koniec września w każdym z miast należących do sieci odbywają się festyny, koncerty, imprezy rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Wszystko w ramach Tygodnia Cittaslow. 

W Barczewie zorganizowano Niedzielę Cittaslow pod hasłem „Dolce far niente”, z poczęstunkami, zajęciami jogi i koncertem. Na rynku miejskim w Pasymiu otwarto wystawę plastyczno-fotograficzną. Odbyły się również Slow Jarmark i koncert muzyki kameralnej w wykonaniu zespołu Pro Musica Antiqua. W Działdowie całe rodziny wyruszyły na Jesienny Rajd Rowerowy, a potem bawiły się na festynie ze strefami historii, zdrowego żywienia, rękodzieła i ekologiczną. W Nidzicy świętowano na sportowo. Odbyły się m.in. rajd rowerowy i mecz koszykówki pomiędzy lokalnymi graczami a żołnierzami amerykańskiej armii. Nowe Miasto Lubawskie zaprosiło na festyn ekologiczny Święto Pieczonego Ziemniaka i Rodzinny Rowerowy Piknik. Tygodniowe obchody znalazły swój finał podczas Święta Jabłka w Lubawie. Wypełniły je konkursy związane z jabłkami, pokazy kulinarne i degustacje potraw z jabłek. Działał też kiermasz oferujący specjały z jabłek.