PATRONAT MEDIALNY MADE IN Warmia & Mazury

Magazyn Lifestylowy MADE IN Warmia & Mazury patronuje licznym wydarzeniom kulturalnym, biznesowym i naukowym. Patronatem medialnym mogą być objęte przedsięwzięcia o znaczeniu dla rozwoju i promocji regionu Warmii i Mazur. Wniosek o patronat prosimy składać nie później niż 4 tygodnie przed wydarzeniem.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM przyznawania patronatów oraz ZASADAMI przetwarzania danych osobowych, które dostępne są poniżej:

Zapoznaj się z zasadami przyznawania patronatów medialnych

 

Aby uzyskać patronat prosimy wypełnić poniższy formularz online

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Proszę podać, jeżeli dotyczy: adres strony www, adres profilu fb, adres profilu IG
Typ rodzaj/organizacji
Nazwa wydarzenia
Prosimy krótko opisać planowane wydarzenie: jego charakter, co jest jego celem, kto będzie jego uczestnikiem, jaka jest tematyka wydarzenia, czy jest to wydarzenie cykliczne. Proszę podać wszystkie informacje, które uznają Państwo za istotne.
Prosimy podać szacowną liczbę uczestników
dzień-miesiąc-rok, godzina, miejsce - nazwa obiektu oraz adres obiektu, w którym odbywa się wydarzenie
Prosimy podać linki do informacji na temat wydarzenia - strony www, wydarzenia fb, inne
Czy wydarzenie ma charakter komercyjny oraz ma na celu reklamowanie lub promowanie marek, bądź działalności handlowej, bez względu na to, czy ma to skutek natychmiastowy lub oczekiwany, bezpośredni lub pośredni?
Czy organizator planuje osiągnięcie zysku finansowego z tego wydarzenia?
Czy wydarzenie jest PŁATNE dla uczestników?
Prosimy krótko opisać na czym Państwu najbardziej zależy, jakiego rodzaju wsparcia medialnego Państwo oczekują - przed wydarzeniem, w jego trakcie, czy po wydarzeniu?
Prosimy opisać możliwy pakiet Państwa świadczeń dla Partnera medialnego - np. umieszczenie logo partnera w materiałach promocyjnych wydarzenia (proszę podać jakich) prezentacja Partnera w trakcie wydarzenia, post promujący partnera, inne możliwe – proszę krótko opisać
WARUNKI WSPÓŁPRACY - KONIECZNE ZGODY
Wyrażenie zgody na WSZYSTKIE TRZY PUNKTY jest konieczne, aby ubiegać się o Patronat Medialny. Brak którejkolwiek ze zgód wyklucza możliwość ubiegania się o patronat medialny.