Bardzo często urzędowym procedurom z biznesową elastycznością jest nie po drodze, ale spotykamy się też i z wyjątkami. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE w Olsztynie) działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego udowadnia, że wsparcie w pokonywaniu instytucjonalnych meandrów daje przedsiębiorcom możliwość szybkiego rozwoju.

COIE w Olsztynie: poprowadzenie przedsiębiorcy od zera

Czasami w naszych drzwiach pojawiają się przedsiębiorcy, którzy są przekonani, że szefem tej instytucji jest wojewoda. Przy takiej niskiej znajomości kompetencji urzędu, do którego przychodzi się po wsparcie w rozwijaniu biznesu, już na starcie widać, że im dalej w las, tym przedsiębiorcy ciężej będzie poruszać się w samorządowych realiach. I od tego właśnie jesteśmy, by poprowadzić zainteresowanych inwestowaniem w naszym regionie przez zawiłości procedur, urzędniczych struktur, ograniczeń i formalności – opowiada Piotr Burczyk, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji, przy którym działa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Tworzą je specjaliści, którzy świadczą profesjonalne doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi. Ściśle współpracują przy tym z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz zagranicznymi biurami handlowymi w świecie. I – co ważne dla biznesu – działają bezpłatnie.

Pomagamy przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym szukać terenów inwestycyjnych w regionie, wspieramy inwestorów z Warmii i Mazur w nawiązywaniu kontaktów z biznesami za granicą, promując tym samym potencjał gospodarczy Warmii i Mazur – mówi o zadaniach COIE Piotr Burczyk.

Pomoc inwestorom zagranicznym

W przypadku inwestorów zagranicznych firmy najczęściej trafiają najpierw do wspomnianej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Tam otrzymują informacje o regionach, w których znaleźć mogą tereny spełniające ich kryteria.

KLIKNIJ, aby posłuchać naszego podcastu
MADE IN Warmia & Mazury Podcasts

Inaczej było w przypadku Zalando, które rozważało inwestycję m.in. we Wrocławiu, a ostatecznie trafiło do Olsztynka – do COIE zgłosiło się przez prywatną firmę doradczą. – Wspieramy takiego przedsiębiorcę w nawiązaniu relacji z gminą, czyli właścicielem terenu. Dlatego planujemy szkolić urzędników w samorządach lokalnych z obsługi inwestora, by już bez naszego udziału potrafili zwieńczyć współpracę sukcesem – dodaje Piotr Burczyk.

Kompleksowa pomoc w tworzeniu inwestycji

Inwestorzy krajowi często kontaktują się bezpośrednio z COIE. Poszukują terenów inwestycyjnych, hal produkcyjnych albo po prostu chcą się rozejrzeć za perspektywami rozwoju. – Szybko odpowiadamy na takie zapotrzebowanie, ponieważ mamy bazę ofert inwestycyjnych w regionie – podkreśla wicedyrektor. – Często pomagamy też w nawiązaniu kontaktu z urzędami pracy, szkołami czy uczelniami, które kształcą specjalistów w danych branżach.

Z Centrum współpracują także liderzy firm z Warmii i Mazur, którzy chcą w regionie rozwijać swój biznes, poszerzać ofertę, więc poszukują nowych kontaktów handlowych poza granicami kraju. COIE posiada dostęp do bazy przedsiębiorstw z całego świata, pomagając tym samym kojarzyć branże. Przykładem jest choćby producent jachtów z regionu, który poszukiwał dostawcy tapicerki.

Łączenie firm z międzynarodowym środowiskiem

Kolejnym działaniem ukierunkowanym na umiędzynarodowianie przedsiębiorstw jest organizacja spotkań B2B, zarówno podczas misji gospodarczych, jak i innych wydarzeń branżowych. W ostatnich latach firmy regionalne uczestniczyły w spotkaniach zainicjowanych przez zespół COIE z przedsiębiorcami z Włoch, Chorwacji, Austrii, Niemiec, Anglii, Lichtensteinu oraz Skandynawii.

Mikrofirmy też znajdą wsparcie w COIE w Olsztynie

Do COIE mogą też się zgłaszać mikrofirmy, które nie myślą ani o międzynarodowej ekspansji, ani o wielkich inwestycjach. Otrzymują m.in. wsparcie informacyjne w obszarze strategii komunikacji marki. W ramach tej usługi Departament Koordynacji Promocji oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zorganizowały dwie konferencje #WaMaMarketing, na które zaprosiły czołowych prelegentów z kraju i ze świata. Przedsiębiorcy uzyskali bezpłatny pakiet najnowszych informacji odnośnie trendów marketingowych oraz nowoczesnych technologii, które będą miały kluczowy wpływ na rozwój firm w najbliższych latach.

 • Tekst: Michał Bartoszewicz
 • Obraz: © holwichaikawee / Shutterstock.com
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW 

przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zespół COIE:

 • Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik,
 • Pro-eksport
 • a.szczyglinska@warmia.mazury.pl
 • tel. 89 51 25 195

 

 • Monika Dąbrowska,
 • Promocja Gospodarcza
 • m.dabrowska@warmia.mazury.pl
 • tel. 89 51 25 183

 

 • Paulina Puza-Oleszczuk
 • Pro-biz
 • p.puza@warmia.mazury.pl
 • tel. 89 51 25 182