Jaskrawożółte ściany, porcelanowe lalki i rękodzieło, a na stole wielka patera ze słodyczami. Podopieczni wiedzą, że zawsze mogą tu wpaść i zagryźć cukierkiem swój problem. Bo gabinet dyrektorski Agnieszki Jabłońskiej jest otwarty dla każdego.

Dlatego co chwilę jakiś uczeń tu zagląda. A to zwierzyć się, a to przywitać. Rozbrajającą szczerość swoich podopiecznych Agnieszka przyjmuje z dystansem i uśmiechem. – „Pani to już żaden eliksir młodości nie pomoże” – wypalił do mnie uczeń z zespołem Aspergera – wspomina Agnieszka Jabłońska, dyrektorka Olsztyńskiego Zespołu Placówek Edukacyjnych. – „No tak, w końcu jestem już babcią” – odpowiedziałam mu ze spokojem po czym usłyszałam komplement: „to jak na babcię wygląda pani znakomicie!”.

To z rodzinnego domu wyniosła pozytywną wizję świata, otwartość i umiejętność dostrzegania w ludziach przede wszystkim dobrych stron. Jedna babcia była aktywistką, druga zaraziła ją miłością do literatury, a rodzice nauczyli bezwarunkowej, choć niebezkrytycznej miłości.

– Od kiedy pamiętam chciałam pomagać innym, miałam w sobie nadmiar, którym chciałam się dzielić – przyznaje. – Na przykład nieproszona wypastowałam w domu podłogę… razem z dywanem. Potem nauczyłam się, że pomoc powinna działać na wezwanie. Nadgorliwość nikomu nie służy, warto poznać prawdziwe potrzeby innych, zamiast ich wyręczać.

Była harcerką, wolontariuszką, potem nauczycielką z twórczym, niesztampowym podejściem do nauczania. W 2002 roku utworzyła nowatorską szkołę specjalną – Zespół Placówek Edukacyjnych, dający kilkuset niepełnosprawnym dzieciom szansę na edukację, spełnianie marzeń i naukę samodzielnego życia.

– Poczucie bezpieczeństwa i akceptacji jest drogą do rozwoju – tłumaczy Agnieszka, pedagog z 30-letnim stażem pracy. – A żeby akceptować i polubić, trzeba najpierw poznać. Niechęć do innych bierze się z niezrozumienia.

Dlatego od lat zabiega o godne nauczanie i traktowanie osób z niepełnosprawnością. Organizuje szkolenia dla rodziców, terapeutów, wychowawców, inicjuje wydarzenia przełamujące stereotypy, jak ogólnopolska akcja „Autyzm. Zaznacz swoją obecność” czy olsztyńskie obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, które od 2014 roku odbywają się pod miejskim ratuszem. Kolejny jej cel: stworzenie twórczego miejsca dla dorosłych niepełnosprawnych.

– Przez ostatnie 20 lat dokonaliśmy w społeczeństwie olbrzymiej zmiany w postrzeganiu osób niepełnosprawnych – przyznaje. – Kiedyś spojrzeniom ludzkim towarzyszyła jedynie litość. Dzisiaj zastąpiła ją ciekawość, sympatia, czasem podziw. Obecność niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i postawa godnościowa, a nie roszczeniowa, inicjuje zmiany, otwiera ludzkie serca. Zaczynamy dostrzegać np. bariery architektoniczne czy inne trudności, które mogą któregoś dnia dotknąć każdego z nas.

Gabinet Agnieszki, oprócz zabawek i gadżetów, które przynoszą do szkoły mieszkańcy i przedsiębiorcy, zdobią statuetki i dyplomy. W 2015 roku wygrała konkurs na najlepszego dyrektora szkoły w Polsce – nadaniu tytułu SuperDyrektor patronowało Ministerstwo Edukacji. Została laureatką m.in. Statuetki Św. Jakuba, odznaki Zasłużony dla Warmii i Mazur, tytułu Najlepsi z Najlepszych, zdobyła drugie miejsce w plebiscycie na Olsztynianina 25-lecia Gazety Wyborczej. A podczas ostatnich wyborów samorządowych po raz kolejny otrzymała kredyt zaufania od mieszkańców Olsztyna. – Samorząd miejski to dla mnie kolejna forma społecznego zaangażowania – zapewnia. – Czasem los funduje mi trudne momenty. Wtedy zatrzymuję się, zaglądam wgłąb siebie i biorę odpowiedzialność za swoje działania. Każda złość, agresja jest wyrazem czyjejś niezaspokojonej potrzeby. Każdy konflikt to droga do rozwoju.

 

Tekst: Beata Waś, obraz: Kuba Obarek

Partnerem cyklu „Ludzie non profit”, prezentującego osoby zaangażowane w działalność społeczną, jest firma Hirpol. Firma prowadzi szkolenia z obsługi maszyn, wpływa na zmianę kwalifikacji osób, a tym samym rozwój rynku pracy Warmii i Mazur. Realizuje kursy przygotowujące do państwowych egzaminów Urzędu Dozoru Technicznego z obsługi wózków widłowych, żurawi, dźwigów, suwnic, podestów, wciągarek i podnośników oraz szkolenia BHP.

HIRPOL

Olsztyn – Centrala

Olsztyn, ul. Kajki 3/1

Oddział Gdańsk

Gdańsk, Al. Grunwaldzka 411

e-mail: kontakt@hirpol.pl

www.hirpol.pl