Długo się wahał jeden z jego klientów zanim wykupił polisę na życie i zdrowie. Wkrótce zerwał ścięgno, co na trzy miesiące wyłączyło go z pracy. Dzięki polisie otrzymał kwotę, która pokryła jego trzymiesięczne zarobki i koszty rehabilitacji. Po tym zdarzeniu sam podwoił sumę ubezpieczenia. No właśnie, od czego zależy dobrze dobrane ubezpieczenie?

Dobrze dobrane ubezpieczenie powinno mieć najmniejszą liczbę wykluczeń, opierać się o szczegółową analizę potrzeb i zabezpieczać cztery podstawowe sytuacje: wczesną śmierć, poważną chorobę lub inwalidztwo, emeryturę oraz możliwość zapewnienia naszym dzieciom dobrego wychowania i edukacji. – Nie każdy potrzebuje pomocy w tych wszystkich obszarach, jednak możemy to stwierdzić dopiero po szczerej rozmowie i analizie aktualnej sytuacji potencjalnego klienta – zauważa Piotr Danielewicz, agent Unum Życie TUiR S.A. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie oraz tworzeniu planów długoterminowego oszczędzania, służących zabezpieczeniu emerytury lub startu dzieci w dorosłe życie. – To od otwartości klienta, dialogu z agentem i jego wiedzy zależy, czy w sytuacji kryzysowej polisa okaże się najlepszą życiową inwestycją – dodaje.

Dobrym rozwiązaniem, o którym rozmawia ze swoimi klientami, jest polisa na całe życie dla osoby zarabiającej więcej, plus polisa emerytalna dla tej z mniejszymi zarobkami. Obie uzupełnione o dodatki na wypadek choroby, pobytu w szpitalu czy uszczerbku na zdrowiu. – Uszyta na miarę polisa najlepiej zabezpiecza małżeństwo. W sytuacji, gdy zabraknie osoby, która zasila domowy budżet, często na barkach małżonka pozostaje utrzymanie domu, dzieci na studiach, spłata kredytów – wszystko kosztuje tyle samo, ale teraz trzeba to opłacić tylko z jednej wypłaty – podkreśla Piotr Danielewicz. – Tu na ratunek przychodzi polisa na życie i związane z nią świadczenie, które pozwala rodzinie w tym trudnym momencie spokojnie myśleć o przyszłości. A w sytuacji, gdy szczęśliwie obydwoje dożyją wieku emerytalnego, będą razem korzystać ze środków zgromadzonych na polisie emerytalnej.

Unum Życie daje szerokie możliwości przy tworzeniu oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb klientów. Dlatego pomocne są wiedza i doświadczenie agenta. Ważna jest też misja, z którą agent pracuje. – Do momentu, kiedy nic złego się nie wydarzy, klientom ciężko jest zweryfikować czy dobrze dopasowano ubezpieczenie na życie. Wszystko wiadomo dopiero, gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia – mówi Piotr Danielewicz. I opowiada o wizycie u rodziców dziewczynki, która nie otrzymała świadczenia. Byli ubezpieczeni, ale agent przeprowadził niepełny wywiad – we wniosku zaznaczono, że dziecko jest zdrowe, a miało wrodzoną wadę serca. Zatajenie takiej informacji było podstawą do odmowy wypłaty świadczenia. 

Ludzie często argumentują: „po co mi teraz ubezpieczenie, jestem zdrowy”. – Prawda jest taka, że kiedy jesteśmy zdrowi, to jest to najlepszy czas na ubezpieczenie, bo przecież składka jest wówczas niższa – argumentuje Danielewicz. – Może zabrzmi to niewiarygodnie, ale idąc do klienta nie nastawiam się na sprzedaż polisy. Mogę wesprzeć go w decyzjach dotyczących zabezpieczenia bliskich. 

Takie podejście wyróżnia członków międzynarodowego stowarzyszenia MDRT, do którego należy Piotr Danielewicz. Million Dollar Round Table – The Premier Association of Financial Professionals to założone w USA stowarzyszenie agentów ubezpieczeń życiowych i doradców finansowych z prawie 100-letnią tradycją. Jest to niezależna organizacja do której należy mniej niż 1 proc. agentów ubezpieczeniowych na świecie. Członkostwo jest przyznawane na rok. Trzeba wykazać się odpowiednimi standardami pracy i jej wynikami, by móc przez kolejne lata nosić oznaczenie MDRT w klapie marynarki. – Najbardziej dumny jestem z tego, że moi klienci czują się bezpiecznie i ze spokojem patrzą w przyszłość, a odzwierciedleniem tego jest wysoki wskaźnik kontynuacji ubezpieczenia przez kolejne lata – dodaje Piotr Danielewicz. – To najlepszy dowód na to, że doceniają ochronę odpowiednio dopasowaną do ich potrzeb. 

Tekst: Michał Bartoszewicz
Obraz: Piotr Ratuszyński

Life Protection Advisor

Agent ubezpieczeniowy I MDRT Member 

piotr.danielewicz@unum.pl

kom. +48 790 805 032

Unum Życie TUiR S.A.

Unum Życie TUiR S.A. jest częścią Grupy Unum, lidera w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, działającej od ponad 170 lat i oferującej klientom profesjonalne ubezpieczenia indywidualne i dla firm. W Polsce działa od ponad 20 lat (do 2018 roku pod nazwą Pramerica Życie TUiR SA). Tylko w 2018 roku firma wypłaciła polskim klientom 91,3 mln zł świadczeń.