Tony leków, żywności i sprzętu medycznego, setki ubogich i chorych, do których dotarła pomoc. Taki jest bilans 20-letniej działalności Stacji Socjalnej Johanniter w Olsztynku. Założycielem i głównym darczyńcą Towarzystwa Wspierania Stacji Joannitów w Prusach Wschodnich jest dr Christian Meyl z Niemiec. Transporty z pomocą medyczną, które od lat 90. organizuje i wysyła na Warmię i Mazury zza zachodniej granicy, to kontynuacja działalności wiekowego Zakonu Joannitów. W skrócie: bezinteresowna pomoc chorym i cierpiącym, niezależnie od narodowości i wyznania. Za tę działalność dr Christian Meyl otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olsztynek. 14 października w Restauracji z Zielonym Piecem w Olsztynku jubileuszowy obiad z jego udziałem upłynął w atmosferze wspomnień, podziękowań
i planów na przyszłość. Bo choć czasy się zmieniają, potrzebujących nie brakuje…

Obraz: Joanna Barchetto