Kino bez barier w Światowidzie - MADE IN Warmia & Mazury

Kino bez barier w Światowidzie

Kino bez barier w Światowidzie
Przyjazne seanse i filmy dostępne dla wszystkich. Kino Światowid w Elblągu już po raz trzeci
zaprasza na wyjątkowe wydarzenie – przegląd filmów dla osób ze specjalnymi potrzebami,
czyli „Kino bez barier”. Impreza odbędzie się 23 i 24 kwietnia 2023 roku.

„Kino bez barier” to festiwal filmów, który dedykowany jest osobom z różnymi
niepełnosprawnościami: niedowidzącym, niewidzącym, niedosłyszącym, ale także starszym.
Podczas dwudniowego przeglądu przewidziane są także projekcje dla dzieci i młodzieży ze
specjalnymi potrzebami m.in. zmagającymi się ze spektrum autyzmu.

23 i 24 kwietnia zaprezentowanych zostanie kilka różnych, starannie wyselekcjonowanych
filmów, wybranych specjalnie na potrzeby tego wydarzenia. W programie znajdą się
produkcje z audiodeskrypcją. Nie zabraknie także specjalnych seansów dla dzieci i młodzieży,
uwzględniających wyjątkowe potrzeby osób ze spektrum autyzmu. W trakcie przyjaznych
projekcji sensoryczne światła będą przygaszone, a dźwięk cichszy niż zwykle. Nie będzie też
obowiązywała zasada całkowitej ciszy podczas pokazu – wszystko po to, by nasi widzowie
czuli się jak najbardziej swobodnie. Przegląd odbywać się będzie na sali komfortowej dla
osób z niepełnosprawnością ruchową i problemami z poruszaniem się.

KLIKNIJ, aby posłuchać naszego podcastu
MADE IN Warmia & Mazury Podcasts

Program przeglądu:
23.04.2024 wtorek
godz. 10.00 Zagadka Klary Muu * (70 minut)
godz. 18.00 Za duży na bajki 2 ** (90 minut)

24.04.2024 środa
godz. 10.00 Katak. Podwodna przygoda * (80 minut)
godz. 18.00 Sami swoi. Początek ** (118 minut)

* pokaz przyjazny sensorycznie (brak reklam, ściszony dźwięk, zapalone delikatne światło,
możliwość poruszania się po sali);
** pokaz z audiodeskrypcją (dla osób niewidomych i niedowidzących) wraz z napisami polskimi
dla osób niesłyszących;

Cena biletu za osobę: 10 zł (opiekunowie grup szkolnych bezpłatnie). Więcej informacji na
www.kino.swiatowid.elblag.pl