XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie - Made In

XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

W dniach 25-26-27 maja 2023 r. odbędzie się XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Trzydniowe święto muzyki chóralnej, jedno z
najstarszych wydarzeń chóralnych w Polsce i jedno z największych na Warmii i Mazurach!
Festiwal w Barczewie ma wieloletnią tradycję. Główne cele to: upamiętnienie Feliksa
Nowowiejskiego, wybitnego kompozytora urodzonego w Barczewie, twórcy Roty jednej z
najważniejszych polskich pieśni patriotycznych; upowszechnianie muzyki chóralnej, jak również
promocja regionu Warmii i Mazur i integracja społeczeństwa. Co roku w wydarzeniu bierze udział
kilkuset chórzystów z Polski i za granicy, a festiwalowych koncertów wysłuchuje liczna
publiczność. Festiwal w Barczewie jest uznany jako jeden z sześciu najstarszych i uznanych
polskich konkursów chóralnych, którego wygrany chór bierze udział w corocznym wydarzeniu pn.
Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu. Głównym organizatorem jest
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie przy współpracy z wieloma partnerami.

Na wszystkie koncerty wstęp wolny.

Informujemy, że pod względem architektonicznym jest zapewniona dostępność na
koncerty dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Festiwal jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, Powiatu Olsztyńskiego, Gminy Barczewo i Sponsorów.

Więcej informacji na www.festiwal-barczewo.pl

Wydarzenie zostało zakończone.