U noju, czyli po warmińsku „u nas” to cykl spotkań - MADE IN Warmia & Mazury

U noju, czyli po warmińsku „u nas” to cykl spotkań

U noju, czyli po warmińsku „u nas” to cykl spotkań, w trakcie których chcemy sondować nasze relacje z regionem, sprawdzać, co to znaczy „być stąd”, badać, co ma na ten temat do powiedzenia sztuka i twórcy kolejnych pokoleń.
Chcemy poruszać tematy trudne i przemilczane, testować, czy jeszcze nas obchodzą, czy mamy powinności wobec naszych poprzedników na tych ziemiach. Chcemy ukazywać wielobarwne, wieloetniczne i wielokulturowe dziedzictwo, z którego możemy korzystać. Chcemy pytać, co to znaczy być z Warmii i Mazur i kim tu jesteśmy – turystami, przechodniami, potomkami osadników, neo-Warmiakami i neo-Mazurami, obywatelami świata, a może rozgoryczonymi prowincjuszami?
▶︎ I spotkanie w ramach cyklu pt. „Po co nam heimatowe opowieści?”, 29.05., godz. 17.00 I Scena Kameralna, Teatr Jaracza.
▶︎Dyskusję z udziałem: Ishbel Szatrawskiej, Marzeny Bergmann oraz Piotra Wawra jr poprowadzi Joanna Wilengowska.
Po co nam heimatowe opowieści?

Czy Warmia i Mazury nie zostały już dostatecznie opowiedziane? Czy nadal wołają do nas duchy?
Czy ciążą nam niewywołane klisze, nieobejrzane z bólem i współczuciem kadry przeszłości?
Czy po raz kolejny musimy się mierzyć z grozą 1945 roku, mitem rzekomych Ziem Odzyskanych, traumą migracji, po raz kolejny przypominać, że cierpienie nie ma narodowości, tak jak nie mają go też okrucieństwo czy konformizm?
Jak mamy się tutaj, u noju, czyli u nas, poczuć dobrze?
Cykl „U noju / U nas” odbywa się dzięki wsparciu finansowemu: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Goethe-Institut Warszawa.