Porozmawiajmy o dobrej żywności – konferencja - Made In

Porozmawiajmy o dobrej żywności – konferencja

Konferencja pn.: Inteligentna specjalizacja województwa warmińsko-mazurskiego „Żywność Wysokiej Jakości” – wyzwania i potrzeby odbędzie się 25 listopada w Hotelu Przystań w Olsztynie. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Konferencja jest częścią inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pn. WAMA SMART LAB „Żywność Wysokiej Jakości”, która ma na celu aktywizację społeczności innowacyjnych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego z sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentujemy najciekawsze rozwiązania technologiczne i wyróżnimy najbardziej kreatywne inicjatywy ze świata nauki z województwa.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. następujące tematy:

– trendy w sektorze rolno-spożywczym i rola Europejskiego Instytutu Technologicznego we wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw,

– najciekawsze rozwiązania technologiczne w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości“,

– zmieniające się gusta klientów i rosnąca popularności kuchni roślinnej oraz przykłady dobrych praktyk,

– doświadczenia z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” w ramach okresu programowania środków UE na lata 2021-2027.

Szczegóły wydarzenia:

  • Gdzie: Hotel Przystań w Olsztynie 
  • Kiedy: 25.11.2022
  • Więcej informacji- Formulasz zgłoszeniowy: https://www.zywnoscwim.pl/szczeg-y-wydarzenia-i-rejestracja/konferencja-dla-liderow-is.

Wydarzenie zostało zakończone.