Olsztyńska Giełda Kolekcjonerska - MADE IN Warmia & Mazury

Olsztyńska Giełda Kolekcjonerska

Olsztyńska Giełda Kolekcjonerska to miejsce spotkań kolekcjonerów, zbieraczy,  hobbystów, a także ekspertów i osób zajmujących się kolekcjonerstwem profesjonalnie.
To przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz walorów kolekcjonerskich.
Celem organizatora jest popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki, historii i ekonomii.
Szczególnie ważne jest propagowanie kolekcjonerstwa wśród najmłodszych, które uczy cierpliwości, precyzyjności oraz wiedzy ogólnej.
Pierwsza po wielu latach przerwy giełda kolekcjonerska odbędzie się w Olsztynie w niedzielę 25 czerwca 2023 roku w Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały 3B.
Będzie to doskonała okazja to zapoznania się z walorami takimi jak: monety, banknoty, znaczki, pocztówki, papiery wartościowe, płyty winylowe, ordery, zegarki, regionalia związane z Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur.
Podczas wydarzenia przewidujemy ciekawy wykład, darmową wycenę, konkurs i atrakcje dla dzieci.