Turystyka ma różne oblicza. W najbliższych tygodniach startują konkursy i granty samorządu województwa, pozwalające popularyzować jej różne formy. Dowiedz się, jak zdobyć wsparcie na promocję niezwykłych walorów Warmii i Mazur.

Ideą konkursów jest wyróżnianie najlepszych pomysłów i najciekawszych rozwiązań w zakresie turystyki. Startować w nich mogą zarówno organizacje pozarządowe czy samorządy, jak i osoby prywatne.

Organizacje pozarządowe na start

W konkursie dla organizacji pozarządowych na dotacje mogą liczyć inicjatywy polegające na: szkoleniu osób pracujących w branży turystycznej, organizowaniu cyklicznych imprez promujących atrakcje oraz wydawaniu niekomercyjnych publikacji i opracowań promujących turystykę w regionie. Pula środków w konkursie, który ruszy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, to łącznie 130 tys. zł. Wnioski będą składane za pośrednictwem platformy www.witkac.pl.

Z końcem stycznia zakończył się konkurs na e-marketing w turystyce oraz popularyzowanie turystyki w regionie poprzez m.in. konkursy, wystawy, materiały wideo i publikacje. Jego wyniki poznamy niebawem.

– Ciekawe pomysły z zakresu turystyki co roku mogą liczyć na pomoc samorządu województwa – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Nasz region ma unikatowe walory. Trzeba to wykorzystać, dlatego jako samorząd regionu jesteśmy otwarci na wspieranie różnych inicjatyw, które sprawią, że będzie się o nas mówić w Polsce i za granicą.

Turystyczne granty dla gmin

W najbliższych tygodniach ruszy druga edycja konkursu „Łączy nas turystyka”, skierowanego do samorządów gmin i miast. Grant można wykorzystać na budowę małej infrastruktury turystycznej. W ub. roku dofinansowanie przyznano 13 gminom, a wśród wspartych projektów znalazły się m.in.: zagospodarowanie plaż, urządzenie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych, oznakowanie szlaków w terenie.

W tegorocznym konkursie każda gmina będzie miała możliwość złożenia jednego wniosku. Jej wkład własny musi wynieść co najmniej 50 proc. wartości projektu. Do podziału przeznaczono łącznie 185 tys. zł.

– Granty i konkursy traktujemy jako pewnego rodzaju impuls i zachętę do angażowania się w rozwój turystyki w naszym regionie – podkreśla Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa. – Im więcej takich inicjatyw, tym bogatsza oferta województwa i lepsze perspektywy rozwoju całej branży turystycznej.

Turystyka wiejska też ma swój konkurs

W konkursie Agro-Eko-Turystyczny „Zielone Lato” co roku nagradzane i promowane są najlepsze obiekty turystyczne na wsi. Jego wyniki są ciekawą rekomendacją dla turystów, wskazując im, gdzie znajdą najatrakcyjniejsze propozycje wypoczynku. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: „wypoczynek u rolnika”, „wypoczynek na wsi” i „zagrody edukacyjne”. Nabór do tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony w lutym i potrwa do 30 kwietnia. Na laureatów czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 25 tys. zł.

Szukamy regionalnych pamiątek

Konkurs na „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur” ma na celu wyróżnienie oryginalnych przedmiotów, które jednoznacznie kojarzą się z Warmią i Mazurami i stanowią atrakcyjną pamiątkę z wizyty w naszym regionie. Muszą one nawiązywać do atrakcji i tradycji Warmii i Mazur oraz czerpać inspiracje z ich kultury ludowej, historii i przyrody. Technika wykonania pamiątki jest dowolna, może to być np.: rzeźba, płaskorzeźba, grafika, wyrób plecionkarski, kowalski czy innej dziedziny rękodzieła artystycznego. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w łącznej kwocie 10 tys. zł. Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału.

Żeby być na bieżąco, warto zaglądać na strony internetowe www.warmia.mazury.pl i www.bip.warmia.mazury.pl, na których konkursy zostaną ogłoszone. Ich przygotowaniem zajmuje się Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tekst: Rafał Śliwiak, obraz: archiwum UMWWM, Michał Bartoszewicz

Prace laureatów konkursu Pamiątka regionu Warmii i Mazur z 2019 r.