Wydajność to podstawa na placu budowy. Nowoczesna aplikacja Volvo Site Simulation wprowadza nowe zasady oszczędności, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.

Volvo Site Simulation – liczy się czas

Na placu budowy liczy się czas. Jednak posiadanie nowoczesnej i wydajnej floty maszyn samo w sobie nie wystarczy, aby go odpowiednio zoptymalizować. Należy wziąć pod uwagę jeszcze wszystkie zmienne, które wpływają na zyskowność wydobycia. Jedną z nich jest zweryfikowanie tego, czy posiadane maszyny są właściwie dobrane do zadania. Drugą – czy ich liczba jest wystarczająca. Równie ważne jest sprawdzenie czy teren zakładu, procesy technologiczne i organizacja pracy są odpowiednio przygotowane. Dopiero po zebraniu wszystkich danych można szukać najbardziej optymalnych rozwiązań. 

Często okazuje się, że proste i nie wymagające dużych nakładów zmiany mogą zwiększyć wydajność lub ograniczyć koszty nawet o kilkanaście proc. Tylko jak prawidłowo zebrać informacje, aby szybko i łatwo dojść do takich wyników? 

Volvo Site Simulation – w jakim celu powstała?

Wykorzystuje się do tego nowoczesną aplikację Volvo Site Simulation. Powstała po to, by w prosty sposób wpłynąć na efektywność logistyki na placu robót i obniżyć koszt produkcji w przeliczeniu na tonę. To wszystko wpływa nie tylko na poprawę zysku, ale i na środowisko, zmniejszając zużycie paliwa. Można to łatwo zweryfikować – raporty dotyczące placu robót zawierają informacje o wielkości emisji CO2. Na czym polega innowacyjne działanie programu do kalkulacji wydajności?

Pierwszy etap to zbieranie informacji. Po wprowadzeniu wszystkich zmiennych do aplikacji klient otrzymuje m.in. ocenę możliwości zakładu, optymalnego przepływu materiału (czyli najlepszą drogę transportu na danym terenie) oraz najtrafniejszą konfigurację parku maszyn. Przewidywane koszty posiadania i użytkowania sprzętu prezentowane są w postaci czytelnych animacji i raportów. Można je porównać, by wybrać sprzęt odpowiedni do danego projektu. Oczywiście w tym zakresie z klientem współpracuje doradca eksploatacyjny Volvo Maszyny Budowlane Polska, który od początku pomaga w zbieraniu danych z placu robót (mi.in. gęstość materiału, wskaźnik pęcznienia czy średni procent napełnienia). Jeśli jest taka potrzeba, można przeskanować cały plac budowy za pomocą GPS albo drona. Dzięki temu powstaje symulacja, na podstawie której doradca jest w stanie porównać i zalecić najlepsze rozwiązanie. 

Aplikacja do zadań specjalnych

Doświadczenie dotychczasowych użytkowników Volvo Site Simulation pokazuje, że program jest w stanie poradzić sobie z najbardziej skomplikowanymi symulacjami. 

Aplikacja pozwala zobrazować też, w jaki sposób konkretne zachowania operatorów wpłyną na produktywność pracy. Dlatego firma Volvo Maszyny Budowlane oprócz samej kalkulacji oferuje kompleksowy program w Szkole Mistrzów Volvo. Szkolenie dostępne jest i dla operatów, i dla kadry zarządzającej nimi. Zdobycie dodatkowej wiedzy pozwala lepiej wykorzystać zalety nowoczesnych i innowacyjnych maszyn Volvo. I niezależnie od tego czy siedzimy w kabinie, czy przed monitorem w biurze, efekty można sprawdzać za pośrednictwem portalu CareTrack.

  • Tekst: Ewelina Zdancewicz 
  • Volvo Maszyny Budowlane Polska sp. z o. o.
  • Młochów, Al. Katowicka 215
  • www.volvoce.pl