W Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym i Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku realizowana jest platforma startowa Startup Heroes. Szansę na realizację mają wszyscy, którzy chcą zmienić swój innowacyjny pomysł w rentowny biznes. Najlepsi otrzymają wsparcie, które pozwoli pokonać najtrudniejszą w drogę biznesie – od idei do produktu. O projekcie rozmawiamy z Marią Borzym, dyrektor OPNT i kierowniczką projektu Startup Heroes.

Startup Heroes- film#1

Rozmowa  z dyrektor OPNT i kierowniczką projektu Startup Heroes Marią Borzym

Po pięciu rundach inkubacji można już pokusić się o podsumowanie projektu.

Maria Borzym: Projekt Startup Heros zaczęliśmy w marcu 2019 roku. W każdej rundzie – a każda trwa średnio pół roku – do inkubacji zakwalifikowano 22 startupy. Obecnie 110 startupów przeszło proces inkubacji i z tej liczby jesteśmy dumni. Dzięki stałym profesjonalnym partnerom, zaraz po opracowaniu planu inkubacji startup otrzymuje pakiet kilkunastu usług eksperckich, m.in. z zakresu prawa, ochrony patentowej, marketingu, wsparcia technologicznego, inżynierskiego czy analizy potrzeb klienta.

Od pomysłu do biznesu Startup wspierany jest przez Managera Inkubacji, który nadzoruje właściwy przebieg całego procesu. To ogromne wsparcie dla osób, których przygoda z biznesem jest czymś nowym.

Po pięciu rundach śmiało możemy stwierdzić, że największą wartość dla Startupu stanowi wypracowanie prototypu tzw. MVP (Minimum Viable Product), który jest urzeczywistnieniem pomysłu. To ten moment kiedy powstaje produkt, który jeszcze niedawno był tylko w głowie. Jest to również czas na konfrontację produktu z rynkiem, potrzebami klientów i z konkurencją.

Inkubacja kończy się tzw. Demo Day, podczas którego następuje prezentacja startupów oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli funduszy VC i innych funduszy inwestycyjnych. Stawarza to szansę pozyskania źródeł finansowania przez młode firmy zaraz po zakończeniu inkubacji. Dodatkowo startupy otrzymują rekomendację dotyczącą swojego pomysłu.

Dla kogo jest Startup Heroes? Przed nami ostatnia runda naboru do projektu.

Startup Heroes skierowany jest do każdego, kto ma innowacyjny pomysł – co najmniej na skalę krajową. Wszystkie firmy, które zaufały Startup Heroes, wyróżnia pierwiastek innowacyjności, co poświadczają oficjalne opinie. Wiele naszych startupów charakteryzuje się innowacyjnością na skalę światową, część z nich opatentowała już swoje pomysły, a zdecydowana większość w toku procesu inkubacji podjęła w tym kierunku pierwsze kroki. Oznacza to, że oferują produkty i usługi, których nie było do tej pory na naszym rynku.

Jaką kwotę przeznacza platforma na wsparcie startupów?

Kwota wsparcia przeznaczona na jeden startup jest jedną z najwyższych w platformach startowych i wynosi około 94 tys. zł. W pięciu rundach projektu SH na rozwój startupów przeznaczyliśmy 8 277 104 zł. Kwota robi wrażenie i są to najlepiej zainwestowane pieniądze, które budują potencjał naszego regionu, a za tym potencjałem idą inwestorzy, więcej miejsc pracy – lepsze życie mieszkańców.

Za nami pięć rund inkubacji – czy można stwierdzić, że projekty inkubacyjne są potrzebne?

Do pięciu rund aplikowało 976 pomysłodawców – to robi wrażenie. Uwidacznia potrzebę wsparcia ludzi z innowacyjnym pomysłem. Potwierdza to również  potencjał Polski Wschodniej, która staje się miejscem prowadzenia innowacyjnego biznesu, miejscem kontaktu z kreatywnymi ludźmi czy też miejscem atrakcyjnym dla inwestorów. Trafiają do nas pomysły o najwyższym stopniu innowacyjności. Pomysły aplikujących startupów wpisują się w trzy obszary branżowe: technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), eko-energetyki oraz produkcji żywności. Obserwujemy też zwiększony napływ wniosków z branży medycyny wspieranej technologiami informatycznymi.

Przed nami ostatnia runda inkubacji. Jak się zapowiada?

Jesteśmy w trakcie naboru wniosków do końca października 2022 roku, inkubacja tej rundy rozpocznie się od Nowego Roku i potrwa do końca czerwca 2023 roku. Wnioski aplikacyjne można składać na stronie PARP lub stronie Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego (www.opnt.olsztyn.eu). Rekrutacja i sam proces inkubacji odbędzie się na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu. Wspieramy wnioskodawców dobrą radą podkreślając jak ważne jest, aby we wniosku szczegółowo opisać innowację produktową, rozumianą jako wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi nowej lub znacząco udoskonalonej w zakresie swoich cech i zastosowań, czy też wskazać na przewagi konkurencyjne oraz potencjał biznesowy.

Jak wygląda wyłanianie najlepszych pomysłów?

W pierwszym etapie, Preselekcji, każdy wniosek jest oceniany przez trzech niezależnych ekspertów. Na podstawie ocen wszystkich wniosków aplikacyjnych powstaje lista rankingowa. Na jej podstawie, pięćdziesięciu najwyżej ocenionych pomysłodawców zapraszamy do drugiego etapu oceny – Panelu ekspertów. Składa się on z dziesięciu specjalistów, którzy oceniają pomysł według czterech kryteriów: innowacyjności, kompetencji zespołu, wykonalności i predyspozycji przedsiębiorczych.

Pomysłodawcy, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do inkubacji, są zobowiązani do założenia spółki kapitałowej w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej i podpisania umowy inkubacyjnej.

Jak radzą sobie dotychczasowe startupy po inkubacji w Startup Heroes?

Cyklicznie monitorujemy ich rozwój. Zawsze cieszą nas ich sukcesy. Aż 25 startupów inkubowanych w SH otrzymało dofinansowanie w kwocie do miliona złotych w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” organizowanym przez PARP. Często nasze startupy są laureatami konkursów biznesowych, uczestnikami międzynarodowych targów czy tymi, którzy pozyskali strategicznego inwestora. Sukcesy startupów dają całemu Zespołowi Projektu wiele satysfakcji i radości – to budujące patrzeć, jak z myśli powstaje produkt.

Startup Heroes- film#2

logotypy akcji