350 rotarian, ich współmałżonków i przyjaciół stowarzyszenia, bawiło się 17 stycznia na zamku w Rynie. Zlicytowano m.in. obrazy, a dochód z aukcji, Rotary Club Olsztyn wspólnie z klubami z Bartoszyc i Giżycka, przeznaczyły na Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku. Bo taki jest właśnie cel organizacji – służyć lokalnej społeczności, pomagać potrzebującym, wspierać zdolną młodzież. W Rynie przyjęto też do Rotary International czwarty klub rotariański w regionie, rotary Olsztyn Varmia.