Dlaczego warto inwestować w ziemię? Mówi się, że jest najbezpieczniejszą lokatą kapitału, która skutecznie chroni nasz majątek przed spadkiem wartości. Dlaczego tak się dzieje? Poznajmy wachlarz argumentów przyświecający inwestorom ziemskim.

Mikołaj Adamski, Ekspert Lokat Ziemskich: – Dlaczego warto inwestować w ziemię? Rozwinę dwanaście podsatwowych argumentów, które kompleksowo odpowiedzą na to pytanie.

Ziemia jest dobrem ograniczonym i jej zasób ciągle maleje. 

Argument często powtarzany i brzmiący dosyć idealistycznie. To Mark Twain przecież powiedział „kupujcie ziemię, już jej nie produkują…“. Nabiera on bardziej namacalnego znaczenia, jeśli przyjrzymy się, jaki przyrost ma populacja ludzka na Ziemi. W 1965 roku było nas 3,2 mld, w 2016 już 7,4 mld. Przy tym tempie przyrostu naturalnego zasób ziemi zdolnej do wykorzystania przez człowieka, spada coraz drastyczniej.

Ziemia jest najbardziej odporna na kryzysy finansowe. 

Wzrost wartości ziemi w Polsce nie był zakłócony nawet w 2008 roku, kiedy obserwowaliśmy mocną korektę cen nieruchomości zabudowanych. Najlepiej prezentują to statystyki wzrostu wartości ziemi wg GUS. Patrząc na wykresy, widać, że średnia cena gruntów od 2002 roku regularnie rośnie.

Ziemia jest odporna na inflację. 

Przede wszystkim dlatego, że jest dobrem materialnym, a nie pieniądzem. W czasach hiperinflacji ceny towarów i usług rosły w drastycznym tempie…, tak samo jak cena ziemi.

Ziemię chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

Czym jest rękojmia wiary publicznej? Podstawowym dokumentem wskazującym na ochronę własności jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Czytamy w niej: „Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia” (Art. 21.1). Prawo własności stanowi jedną z najmocniej zakorzenionych w świadomości społecznej instytucji prawa, a także jedną z centralnych instytucji całego systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to między innymi, że jeśli nieruchomość w naszym posiadaniu ma księgę wieczystą i jesteśmy wpisani w niej jako właściciele – mamy swobodne i pełne prawo do dokonywania czynności rozporządzających i nasze właścicielstwo jest niepodważalne“.

Ziemi nie trzeba transportować ani przechowywać. 

Oszczędzamy więc na kosztach takiej inwestycji. Ziemia nabiera wartości już ze względu na sam upływający czas, co pokazuje tabela średnich cen gruntów wg GUS, którą z łatwością można znaleźć w internecie.

Ziemi nie można ukraść. 

Kiedy nasze właścicielstwo jest potwierdzone w Księdze Wieczystej, możemy być spokojni – nikomu nie uda się ukraść naszej własności.

Ziemi nie trzeba ubezpieczać. 

Ubezpieczenie jest umową, dzięki której otrzymujemy odszkodowanie za pogorszenie wartości dobra ubezpieczonego lub jego utratę. Ziemi nie da się ukraść, a pogorszenie jej wartości wiąże się z katastrofami naturalnymi lub skażeniem, więc czasem jest wręcz niemożliwe znalezienie takiego ubezpieczenia.

Ziemia stanowi dobre zabezpieczenie kredytu. 

Udzielając kredytów wysokowolumenowych powyżej 80 tys. zł, banki najchętniej zabezpieczają się na lokacie pieniężnej lub na nieruchomości, w tym na nieruchomości gruntowej, wiedząc, że jest to jedna z najlepszych form ograniczania ryzyka straty dla banku. Skoro dla banków ziemia stanowi jedno z najpszych zabezpieczeń pieniędzy, warto wyciągnąć z tego wnioski.

Ziemia może być źródłem uzyskiwania korzyści podatkowej. 

Inwestowanie w ziemię to inwestowanie na lata. Po pięciu latach kalendarzowych od momentu zakupu nieruchomości, nasza sprzedaż nie jest już obarczona 19-proc. podatkiem od zysków. To dobitny przykład, że cierpliwość bywa dobrze wynagradzana.

Ziemia historycznie była obiektem ludzkiego pożądania. 

Od zarania dziejów, przy budowie pierwszych społeczeństw, człowiek potrzebował nowych, większych terytoriów do własnego rozwoju czy też dla celów politycznych. Jesteśmy gatunkowo związani z ziemią i chęć jej posiadania jest wpisana w nasze istnienie na tej planecie.

Ziemia jest wprost dziedziczona. 

Oznacza to, że nie trzeba robić specjalnych zapisów testamentowych. Cały zasób nieruchomości przechodzi na spadkobierców, dając im lepszy start w przyszłość bez zagrożenia utraty wartości.

Ziemia ma wiele scenariuszy zagospodarowania i przeznaczenia. 

Nie tylko sprzedaż ziemi pozwoli nam na niej zarobić. Możemy kupić ziemię i realizować wszystkie zyskowne pomysły inwestycyjne przy jej wykorzystaniu. Jeśli kupiliśmy ziemię w odpowiedniej lokalizacji, możemy zarabiać na przeznaczeniu turystycznym, przemysłowym lub rolniczym.

Tekst: Michał Bartoszewicz, obraz: archiwum Lokat Ziemskich

Firma LOKATY ZIEMSKIE to eksperci rynku nieruchomości oraz inwestycji. Każda sprzedawana przez nich nieruchomość posiada dostęp do jeziora. Dzięki połączeniu doświadczenia oraz ciągłej edukacji doradzają skutecznie w zakresie zakupu gruntów pod kątem wypoczynkowym i zarobkowym. W ich ofercie znajdują się osady rozlokowane na całym terenie Warmii i Mazur.

Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.

Warszawa, Grójecka 194 lok. 2

tel. +48 575 782 200

www.lokatyziemskie.pl