Baśniowe płótna Andrzeja Filipowicza, malarza z Grodna, zmieniły nowoczesną siedzibę centrum doradztwa europejskiego i finansowego w galerię sztuki. A przy okazji grubość niejednego portfela przybyłych na wernisaż biznesmenów. Cykl „spotkanie z artystą”, zainicjowany przez olsztyńską firmę, to okazja do prezentacji wybitnych twórców, ale też rozmów o biznesie przy lampce wina.