Tożsamość marki tworzą ci, którzy ją użytkują. W regionie mamy już do wyboru 120 produktów, usług i wydarzeń sygnowanych logo Produkt Warmia Mazury.

28 produktów, 75 usług i 17 wydarzeń. Łączy je wspólny mianownik, a przede wszystkim historyczne wyzwanie – wzmocnić patriotyzm konsumencki w regionie. Wymienione liczby składają się na 120 certyfikatów, jakie wręczył już marszałek województwa firmom z Warmii i Mazur, które tu świadczą usługi, tu realizują przedsięwzięcia i tu produkują. Produkt Warmia Mazury to projekt, który ma wzmocnić konkurencyjność lokalnych firm. Wybierając ich oferty, które sygnowane są charakterystycznym logo, mamy pewność, że obieg pieniądza, który aktywujemy przy kasie, zatoczy koło właśnie w naszym regionie. A to przekłada się na generowanie większych dochodów regionu, które wrócą do nas w postaci lepszych dróg, nowocześniejszych szpitali, placów zabaw i wszystkiego tego, czym wspierają nas samorządy.

Warmia i Mazury są pierwszym w Polsce regionem, który wprowadził identyfikację produktów, usług i wydarzeń. Stanisław Harajda, p.o. dyrektora Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego, nie kryje, że ideę podpatrzono z francuskiej Bretanii, której towary są dzisiaj rozpoznawalne w całej Francji: – Prócz znakowania własnych produktów, Bretończycy poszli krok dalej: na opakowaniach informują, ile dana firma zatrudnia lokalnie pracowników. To mobilizuje mieszkańców, by kupowali własne produkty.

Projekt Urzędu Marszałkowskiego, którego celem jest oznaczenie regionalnych firm certyfikatami, ma spowodować wzrost ich konkurencyjności. Bo kiedy ma się do wyboru porównywalne jakościowo propozycje, dlaczego nie wybrać tej, która wspiera regionalną firmę, zatrudniającą lokalnych pracowników i płaci tu podatki.
Stworzenie przy pomocy Produktu Warmia Mazury silnej regionalnej marki pozwoli na pozyskanie wiernej klienteli na różnych rynkach, wychodząc tym samym poza ograniczenia marki wyłącznie do województwa.

A jak podkreśliła podczas konferencji poprzedzającej drugą galę wręczania certyfikatów dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, marki są latarniami w morzu ofert. Są synonimem bezpieczeństwa, zaufania i gwarancji, ale też i sentymentu, tożsamości.
Marka odzwierciedla wizerunek konsumenta. Identyfikując się z marką, tworzymy portret, przez jaki byśmy chcieli być postrzegani.

Znak „Produkt Warmia Mazury”
ma promować produkty, wydarzenia i usługi, które są wytwarzane w naszym regionie. Certyfikaty przyznaje marszałek województwa, a ubiegać się
o niego mogą firmy i osoby fizyczne, które prowadzą działalność nie krócej niż dwa lata, zaś wytwarzane na Warmii i Mazurach produkty, świadczone usługi i organizowane wydarzenia cechuje bogactwo kulturowe, społeczne, historyczne czy przyrodnicze regionu. Certyfikat jest przyznawany na rok (z możliwością przedłużenia), a logo „Produkt Warmia Mazury” można wykorzystywać do celów promocyjno-marketingowych firmy. Do czerwca wręczonych zostanie co najmniej 200 certyfikatów.

Tekst: Rafał Radzymiński
Obraz: Joanna Barchetto