O 100-leciu Polskiej Adwokatury, jej historii na Warmii i Mazurach oraz dlaczego na sali sądowej adwokaci występują w czarnych togach z zielonym żabotem, PISZE adw. Stefan Salamon, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie.

W tym roku Polska świętuje stulecie odzyskania niepodległości. Wraz z państwem polskim jubileusz ten świętuje także Polska Adwokatura, która została powołana przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretem z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. Stanowił on, iż adwokatura jest samorządem zawodowym, ma swoje organy samorządowe i sądownictwo dyscyplinarne, a zawód adwokata mogą wykonywać jedynie osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze na polskich uniwersytetach, są nienagannego charakteru oraz odbyły aplikację adwokacką i zdały egzamin zawodowy. Określony w tym dekrecie ustrój adwokatury i zasady wykonywania zawodu adwokata z niewielkimi zmianami przetrwały do dziś. 

Losy polskiej adwokatury zawsze były związane z polską państwowością. Adwokaci byli premierami rządu polskiego w okresie II Rzeczypospolitej (Jan Kanty Steczkowski i Jan Kucharzewski), jak również w okresie III Rzeczypospolitej (Jan Olszewski). Adwokat Władysław Raczkiewicz w okresie II wojny św. był prezydentem RP na uchodźstwie. Adwokaci polscy, zarówno w okresie międzywojennym, jak i powojennym, pełnili najważniejsze funkcje państwowe i samorządowe: byli marszałkami Sejmu i Senatu, ministrami sprawiedliwości, wojewodami, prezydentami miast, parlamentarzystami (obecnie w parlamencie jest 14 adwokatów) i radnymi. Z okręgu olsztyńskiego posłami na Sejm byli adwokaci: Józef Zmitrowicz, Wojciech Gryczewski, Józef Lubieniecki i Edward Ośko. Adwokaci byli także pierwszymi prezesami Sądu Najwyższego i współtwórcami najlepszych polskich kodyfikacji prawnych. Czynnie angażowali się nie tylko w tworzenie polskiej państwowości, ale również dzielnie jej bronili, nawet kosztem własnego życia lub zdrowia. Tak było np. w roku 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jak również w okresie II wojny św. podczas której zginęło około 60 proc. adwokatów i 95 proc. aplikantów adwokackich. Po II wojnie św. władze komunistyczne represjonowały adwokatów zaangażowanych w obronę osób występujących przeciwko tej władzy.

Obecnie ustrój adwokatury i zasady wykonywania zawodu adwokata określa ustawa z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze. Według tej ustawy adwokaci mogą wykonywać swój zawód w kancelariach indywidualnych, spółkach lub w zespołach adwokackich. Mają prawo obsługiwania nie tylko osób fizycznych, ale również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także różnych instytucji publicznych. Każda osoba fizyczna lub przedsiębiorca potrzebujący pomocy prawnej, może uzyskać kompleksową i profesjonalną poradę prawną, zastępstwo procesowe lub obronę, którą wykonują adwokaci zrzeszeni w Izbie Adwokackiej w Olsztynie (pełna lista adwokatów wraz z adresami i numerami telefonów na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie www.olsztyn.adwokatura.pl). 

Adwokaci ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej (OC), co oznacza że w przypadku powstania szkody w wyniku niewłaściwego prowadzenia sprawy, klient ma szansę na odszkodowanie od ubezpieczyciela – w przeciwieństwie do klientów korzystających z usług różnych kancelarii odszkodowawczych, które nie zawsze posiadają takie ubezpieczenie. 

Słowo adwokat pochodzi z języka łacińskiego od słowa „advoco”  (wezwać do pomocy). W sądach adwokaci występują w czarnych togach z charakterystycznym żabotem w zielonym kolorze, który uważany jest za kolor nadziei, bowiem korzystając z pomocy adwokata klient zawsze ma nadzieję na poprawę jego sytuacji prawnej. 

Adwokaci nie ograniczają swojej aktywności tylko do działalności zawodowej czy samorządowej. Prowadzą także zajęcia edukacyjne w szkołach, ucząc młodzież prawa i wskazując zagrożenia współczesnego świata. Przy ORA w Olsztynie działa Centrum Arbitrażu i Mediacji z którego korzystają zwaśnione strony. Adwokaci organizują i uczestniczą w różnych imprezach integracyjnych. Od wielu lat Rada Adwokacka w Olsztynie organizuje imprezy, które mają zasięg nie tylko lokalny, ale także ogólnopolski, np. Ogólnopolski Rejs Żeglarski po Jezioraku, Mistrzostwa Adwokatów w golfie „Toga Golf”, Mistrzostwa Polski Adwokatów w brydżu sportowym” oraz imprezy lokalne (turnieje koszykówki, siatkówki, piłki nożnej) i spotkania towarzyskie (pikniki, „Choinka u adwokatów”), których celem jest integracja środowiska.

Tekst: Adw. Stefan Salamon
Obraz: Michał Bartoszewicz

Izba Adwokacka w Olsztynie

Olsztyn, ul. Linki 3/4

tel. 89 527 34 45

www.olsztyn.adwokatura.pl

Obchody 100-lecia Adwokatury Polskiej 

6 października 2018 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbędą się lokalne obchody 100-lecia Polskiej Adwokatury. Organizuje je Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Naczelną Radą Adwokacką. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie koncert w wykonaniu orkiestry filharmonicznej oraz krótka prezentacja 100-lecia Polskiej Adwokatury.