Dostarcza najświeższej wiedzy o marketingu, inspiruje i daje okazję wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją w lokalnych samorządach. Kto rozwinie skrzydła po kolejnym Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur?

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur inspiruje i dostarcza najświeższej wiedzy o marketingu już od dziesięciu lat. Jego uczestnikami są fachowcy, zajmujący się promocją w lokalnych samorządach i instytucjach, ale też przedsiębiorcy, pracownicy jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i dziennikarze. Festiwal to wystąpienia i prelekcje specjalistów zajmujących się marketingiem miejsc, warsztaty projektowania udanych kampanii reklamowych, prezentacje dobrych praktyk, panele dyskusyjne czy wizyty studyjne.

– Co roku uczestników festiwalu zapraszamy do innej część regionu – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, gospodarz wydarzenia. – To co roku świetna okazja do odsłonięcia kulis realizacji udanych projektów promocji gospodarczej. Podczas wizyt studyjnych można posłuchać też samych inwestorów, którzy opowiadają, jakie komunikaty, udogodnienia i argumenty ich przekonały.

Z tych doświadczeń chętnie korzystają samorządowcy z innych części regionu, którzy co roku przyjeżdżają na festiwal.

– To okazja, by wzajemnie się inspirować, wymieniać doświadczeniami i integrować – dodaje marszałek Brzezin. – Często z tych luźnych rozmów powstają ciekawe projekty oparte na współpracy. A do ich kreacji pobudzają wykłady specjalistów z całego kraju. Udział wykładowców jest tak planowany, aby byli oni dostępni dla uczestników również w kuluarowych dyskusjach. Panele często dotyczą promocji projektów unijnych, ponieważ to tu samorządy dysponują największymi budżetami promocyjnymi. Dlatego staramy się, by efekty tych działań niosły jak najwięcej wartości dla regionu, budowały pozytywny i spójny wizerunek całego województwa.

Robert Szewczyk, dyrektor departamentu koordynacji promocji w urzędzie marszałkowskim, zaznacza, że festiwal ma też motywować osoby zajmujące się promocją w lokalnych samorządach do śledzenia aktualnych trendów w marketingu. 

– To jest branża, która nieustannie się rozwija – mówi dyrektor Szewczyk. – Narzędzia wykorzystywane w promocji, które działały pięć lat temu, dziś często można odstawić do muzeum. Choć pracujemy w urzędach i instytucjach samorządowych, to rzeczywistość mediowa wymaga od nas dynamiki działania, którą charakteryzują się kreatywne agencje marketingowe.

Punktem kulminacyjnym każdej edycji festiwalu jest wręczenie nagród PRO Warmia i Mazury. To konkurs kierowany do samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu i instytucji naukowych działających w regionie (m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych, specjalnych stref ekonomicznych, agencji rozwoju regionalnego, izb gospodarczych, biur obsługi inwestorów, uczelni wyższych, instytutów naukowych i klastrów). Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być realizowane w partnerstwie z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i mediami.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: promocja nakierowana na budowanie wizerunku miejsca oraz promocja gospodarcza ukierunkowana na pozyskanie potencjalnego inwestora. Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji rusza na początku 2021 roku. 

– Konkurs PRO Warmia i Mazury to okazja, by pochwalić się udanymi projektami promocyjnymi, które często zdobyły uznanie w kraju – mówi Robert Szewczyk. – Takie nowatorskie rozwiązania mogą być inspiracją dla samorządowców z innych części regionu. Ich autorzy w twórczej atmosferze mogą je wspólnie przedyskutować, przeanalizować, co wyszło, a co nie. Konkurs ma zatem podnosić standardy działań marketingowych urzędników. Ważne jest również upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej prowadzonej przez samorządy regionu.

Na zespoły realizujące najlepsze projekty czekają statuetki i nagrody w nowej, atrakcyjnej formule.

 

Tekst: Michał Bartoszewicz
Obraz: © SergeyNivens / depositphotos.com