Sukcesy olsztyńskiego Instytutu PAN wreszcie będą spójne z nowoczesnym obiektem. Warta 95 mln zł inwestycja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pozwoli na zintegrowanie wszystkich pracowników z rozproszonych dotychczas Oddziałów. 

10.06.2022r. – wmurowanie aktu erekcyjnego pod Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia

Instytut PAN- wielkie sukcesy

Instytut PAN jest w gronie sześciu procent najlepszych ośrodków w Polsce. Za ostatnich pięć lat działalności przyznano mu najwyższą ocenę A+ w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Teraz dalszemu rozwijaniu potencjału placówki z pewnością pomoże nowoczesna siedziba, która skupi rozproszone dotychczas Oddziały.

A owe rozproszenie Instytutu stanowi nie lada wyzwanie logistyczne. Dwa oddziały: Nauk o Żywności i Biologii Rozrodu dzieli kilka kilometrów, zaś część zakładów mieści się w… Białymstoku.

10 czerwca w fundamenty nowej siedziby został wmurowany akt erekcyjny pod Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia. Jak przyznał dyrektor olsztyńskiego instytutu PAN, prof. Mariusz K. Piskuła, budynek stanie się spełnieniem marzeń kilku pokoleń naukowców, bo pracują tam zarówno doświadczeni profesorowie, jak i uzdolnieni młodzi badacze.

Inwestycja stanie się spełnieniem marzeń kilku pokoleń naukowców.

Instytut PAN – badania sprzyjające zdrowemu życiu

Działania Instytutu skupiają się na badaniach interdyscyplinarnych. Jednostka sprawnie łączy nauki o żywności z tematyką rozrodu zwierząt i człowieka. Pod tym względem jest to wiodąca placówka w Polsce i jedna z lepszych w Europie. Olsztyńscy naukowcy specjalizują się w doskonaleniu biotechnik i biotechnologii rozrodu oraz badają relacje zachodzące pomiędzy składnikami żywności a organizmem człowieka. W murach placówki z powodzeniem prowadzone są innowacyjne prace w obszarze zrównoważonej akwakultury i ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Cennych informacji dostarcza także Stacja Badawcza w Popielnie. Prowadzone są tam badania z udziałem lokalnych ras bydła oraz hodowanego tam od ponad 70 lat konika polskiego.

Instytut realizuje misję społecznej odpowiedzialności nauki, za co został nagrodzony tytułem „Popularyzatora Nauki” w konkursie Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwa Nauki. Jako lider Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych dba o szkolenie młodych pracowników nauki. Są m.in. beneficjentami programów stypendialnych i międzynarodowych wymian doktorskich.

Pracownicy Instytutu od dawna realizują prace na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia człowieka. Specjaliści z zakresu zootechniki, nauk o żywności, chemii, biologii, biotechnologii i medycyny opracowują rozwiązania dla powszechnych problemów społecznych. W tym też chorób dietozależnych oraz zaburzeń płodności. Wdrożenie skutecznych metod profilaktyki zdrowotnej może istotnie zmniejszyć koszty opieki medycznej oraz obniżyć ryzyko zapadalności na choroby cywilizacyjne. Dlatego rozwój centrum badawczego ma znaczenie w znacznie szerszym kontekście społecznym.

Nowoczesne laboratoria

Wyposażenie specjalistycznych laboratoriów, które będą się mieścić w nowej siedzibie Instytutu, pozwoli na oferowanie najwyższej jakości usług dla jednostek naukowych i otoczenia gospodarczego. Umieszczenie wszystkich laboratoriów w jednym miejscu to również duże ułatwienie z perspektywy logistycznej – bez konieczności transportu materiału
biologicznego. Usprawni też świadczenie usług dla innych placówek oraz przemysłu.

W nowej siedzibie naukowcy będą mieć dostęp do laboratorium o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.  Pracujemy z organizmami GMO, wirusami i bakteriami. W związku z czym dostęp do naszego laboratorium jest ograniczony – podkreśla dr Magdalena Weidner-Glunde kierująca Pracownią Mikrobiologii i Wirusologii Molekularnej. – W nowym budynku pracownia ta ma pełnić funkcję jednego z kilku laboratoriów specjalistycznych, tzw. core facilities. Nowoczesny sprzęt znajdzie się w jednym miejscu, co pozwoli na prowadzenie eksperymentów od początku do końca w laboratorium o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa. Materiał genetyczny musi być przechowywany w odpowiedniej temperaturze. W przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu, dlatego też wykonywanie wszystkich czynności w takich warunkach jest kluczowe.

Budynek ma być ukończony do września 2023 roku.

Core facilities– wsparcie dla Instytutu

Core facilities są wsparciem dla całego Instytutu. Udostępniają wszystkim pracownikom sprzęt oraz dzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat konkretnych metod.  Na chwilę obecną staramy się pomagać innym w pracach z udziałem GMO – dodaje dr Magdalena Weidner-Glunde. – Połączenie rozproszonych Oddziałów w nowym ośrodku ma szansę zwiększyć liczbę interakcji pomiędzy poszczególnymi laboratoriami.

Ponadto core facilities świadczą usługi podmiotom zewnętrznym. Wiele firm decyduje się bowiem na skorzystanie z takiej pomocy przed realizacją własnych przedsięwzięć.

Całkowity koszt projektu to ponad 95 mln zł.  Z tego 79,3 mln to środki dofinansowane z Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Budynek ma być ukończony do września 2023 roku.  Do końca pierwszej połowy 2024 roku do obiektu mają przenieść się oba funkcjonujące na terenie miasta Oddziały Instytutu oraz dwa zakłady: Profilaktyki Chorób Metabolicznych oraz Patologii Rozrodu Człowieka, które obecnie mieszczą się w Białymstoku.

  • Tekst: Marta Antos
  • Obraz: Arek Stankiewicz

Całkowity koszt projektu to ponad 95 mln zł. Prawie 80 mln to środki pozyskane z Unii Europejskiej. Jest to Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.