Podczas wernisaży jego grafik i płaskorzeźb, temat schodzi najczęściej na muzykę. Marcin Piotrowicz w swojej twórczości plastycznej odkrywa tajemnice dźwięku. A że talentów artystycznych ma wiele, szuka syntezy sztuk.

Zaczął od szkoły muzycznej i nauki gry na instrumentach. W liceum szlifował talent plastyczny. W trakcie studiów na Wydziale Sztuki UWM odkrywał możliwości łączenia artystycznych umiejętności. Choć Marcinowi wyobraźni nie brakuje, szuka naukowego potwierdzenia, że muzykę da się zobrazować. Bazując na nauce zwanej cymatyką, sam skonstruował urządzenie, które pozwala mu przetwarzać dźwięk na formę wizualną. To tzw. formy Ernsta Chladniego, który już w XVIII wieku zajmował się wpływem fal dźwiękowych na materię. Drgania z głośników wprawiają w ruch rozsypane na płytce graficznej drobinki żywicy, tworząc niepowtarzalne układy i mozaiki.

– Zawsze ciekawiło mnie jak daleko można zajść łącząc różne formy sztuki – tłumaczy Marcin, pracownik techniczny Wydziału Sztuki UWM. – Bazując na swoich badaniach, stworzyłem dyplomowy cykl prac „Forma akustyczna” i „Tajemnice rezonansu”, które pokazują, że sztuka wizualna i muzyczna przenikają się wzajemnie. Dopóki odbiorca nie pozna idei, postrzega moje grafiki i rzeźby jako osobliwe abstrakcje. Dopiero kiedy opowiadam o inspiracjach, zaczynają się rozmowy o barwach, nasyceniach, które dotyczą zarówno koloru jak i dźwięku. 

Niektóre obrazy przypominają formy biologiczne widziane pod mikroskopem. Prace Marcina inspirowane niewidzialnym światem trafiły do zbiorów „Nencki Art. Collection” Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. – Łączenie nauki ze sztuką czy dorobku starych mistrzów z nowoczesną myślą – to moje obszary poszukiwań – wymienia artysta. – Eksperymentuję i łączę formy, metodą prób i błędów dochodzę do nowych umiejętności. Na przykład skonstruowana przeze mnie kopia XIX-wiecznej lutni, według znawców, mogłaby konkurować z pierwowzorami.

Tekst: Beata Waś
Obraz: Michał Bartoszewicz, archiwum artysty

Marcin Piotrowicz – stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, rektora UWM, fundacji Lesława Pagi, laureat nagrody Talent Olsztyna Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka. Tenor w chórze Cantores Varmienses przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Autor prac graficznych, malarskich i rzeźbiarskich nawiązujących do syntezy sztuk. Doktorant na Uniwersytecie Pedagogicznym na Wydziale Sztuki w Krakowie. Promotorkami jego prac dyplomowych na Wydziale Sztuki UWM były dr hab. Małgorzata Chomicz i dr Anna Drońska.