Na czym polega wprowadzenie dizajnu w firmach i czy to się opłaca? Razem ze Stowarzyszeniem Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, w kolejnych wydaniach magazynu będziemy odkrywać tajemnice tego procesu. Dzisiaj pierwsze kroki, a potem etap empatii, generowania pomysłów, prototypowania, testowania, aż po zastosowanie. Najbardziej zobrazują to prawdziwe przykłady firm, które zdecydowały się na przygodę z dizajnem.

Połączenie estetyki i funkcjonalności

Zastosowanie dizajnu w procesie produkcyjnym i usługowym w przedsiębiorstwie jest innowacją samą w sobie. Stowarzyszenie od 2013 roku przygotowuje i przeprowadza przedsiębiorstwa z naszego regionu i innych części Polski przez takie właśnie procesy, których celem jest wdrożenie w przedsiębiorstwie polityki dizajnu. Najczęściej termin ten kojarzony jest z grafiką użytkową, projektowaniem produktów, architekturą czy modą. Dla nas to sposób działania i podejścia do projektowania całościowo, począwszy od zmian w strukturze organizacyjnej, a skończywszy na marketingu, któremu dizajn służy. Bo jak mówił Steve Jobs, dizajn to nie tylko jak to wygląda, ale również jak to działa.

Narodziny gwiazdy

Dlaczego narodziny? Powstawanie innowacyjnych produktów i usług w przedsiębiorstwie przypomina proces narodzin. Towarzyszy mu wiele emocji, nadziei, ale i obaw. Firma musi być przygotowana na to, że wdrożenie innowacji wymaga czasu, zaangażowania i odwagi. Żeby innowacje mogły się „narodzić” na rynku, a firmy, jak na rodziców przystało, być dumne ze swoich gwiazdeczek, nasi design menadżerowie oraz eksperci z którymi współpracuje stowarzyszenie, krok po kroku przygotowują przedsiębiorstwo do wdrożenia dizajnu.

Pierwsza randka – audyt i strategia wzornicza

Co jest na początku procesu? Żeby przygotować przedsiębiorstwo do wdrażania dizajnu, trzeba je dobrze poznać, przeanalizować oraz zachęcić do udziału w procesie poprzez stworzenie dedykowanego zespołu interdyscyplinarnego, składającego się z projektantów produktu, usług, marki, ekspertów od marketingu, trendwatcherów, technologów, konstruktorów, zarządu firmy.

Najpierw bada się stan zastany. Zespół ekspertów zapoznaje się ze strukturą organizacyjną w kontekście zarządzania dizajnem, stosowanymi technologiami i materiałami, parkiem maszynowym, ofertą produktowo-usługową, marką, działaniami marketingowymi.

Jednym z etapów jest przygotowanie trendów społecznych, branżowych i technologicznych, pozwalających poznać kierunki zmian, które warto wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla firmy. Następnie przeprowadzane są badania klientów i konkurencji, by wyszukać wyróżnik, który pomoże projektować produkty i usługi zgodnie z wartościami firmy, w odpowiedzi na potrzeby klientów oraz komunikować je na zewnątrz. Wynikiem analizy wzorniczej jest dedykowana strategia wzornicza wyznaczająca kierunki zmian w modelu biznesowym: w zakresie struktury organizacyjnej, oferty produktowo-usługowej, marki, działań marketingowych.

W procesie wykorzystywane są narzędzia i metody design thinking, design management, np. mapa empatii, punkty styku klienta z produktami, usługami, model biznes canvas. Przeprowadzane są badania klienta, ponieważ produkty i usługi projektowane są wokół jego potrzeb.

Czy dizajn się opłaca?

Wystarczy poznać historie firm współpracujących ze stowarzyszeniem, które się przekonały do dizajnu (tekst na stronie obok).

Tekst: Małgorzata Adamus, Marzena Radzka-Wiśniewska
Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur
Obraz: Agnieszka Blonka

Stowarzyszenie Wzornictwo
Przemysłowe Warmii i Mazur

Olsztyn, ul. Jagiellońska 91a, pok. 6 

tel. 735 389 215 

www.wpwim.pl

fb.com/designtodobre/