Mała refleksja z dalekiej przeszłości – 75 tys. lat temu wybuchł wulkan Toba na obszarze dzisiejszej Indonezji, którego erupcja uznawana jest za jedną z największych w historii naszej planety. Chmura dymu i pyłu unosiła się na wiele kilometrów, a nasz gatunek prawie przestał istnieć. Na Ziemi pozostało mniej niż trzy tys. osób zdolnych do rozmnażania się. Czas pokazał, że jako gatunek okazaliśmy się więc niepokonani, a zapewnienie bezpieczeństwa naszemu potomstwu, przez tysiąclecia było celem samym w sobie. 

Jak przygotować się do sprawy alimentacyjnej doradza kancelaria Bazyluk Radcowie Prawni

Dzisiaj samo zapewnienie bezpieczeństwa nie jest już wystarczające, a rozwój, edukacja i zdolność do kreatywnego myślenia to obszary, które odgrywają coraz większą rolę w wychowywaniu dziecka. Ale zarówno obowiązek wychowania, jak i utrzymania go spoczywa na obydwojgu rodzicach, w równym stopniu. Sytuacja komplikuje się w przypadku ich rozstania, co jest zjawiskiem dosyć powszechnym. Z danych statystycznych wynika, że w roku 2020 zawarto 145 tys. małżeństw, natomiast przez rozwód rozwiązano ich ponad 51 tys. Dane te nie uwzględniają związków partnerskich.

Niestety, wzrasta również liczba dłużników alimentacyjnych. W 2022 roku odnotowano ich w rejestrze KRD prawie 300 tys. Drastycznie też, bo aż o 40 proc., wzrosła liczba dłużników alimentacyjnych do 25. roku życia. Pogarszające się dane dotyczące polskiej gospodarki pozwalają przewidywać, że sytuacja ta może ulec dalszemu pogorszeniu.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie sprawy alimentacyjnej, musisz wiedzieć, że proces cywilny rządzi się swoimi zasadami. Sądy rodzinne co prawda starają się wspierać osoby poszukujące ochrony, zwłaszcza te działające samodzielnie, ale bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika i one są związane regułami postępowania.

Cztery główne zasady wg. kancelarii Bazyluk Radcowie Prawni

Aby uniknąć rozczarowania decyzją sądu, należy się do prowadzenia takiej sprawy odpowiednio przygotować, i to już na etapie przedsądowym. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przed sprawą o ustalenie lub podwyższenie alimentów?

Po pierwsze – ustalenie kosztów utrzymania dziecka

Po pierwsze, należy wskazać koszty utrzymania dziecka oraz dołączyć dowody uzasadniające ich poniesienie. W wielu prowadzonych przeze mnie sprawach sądy były zasypywane setkami paragonów. Niestety, dowód ten, jeżeli nie zostanie powiązany z wyciągiem bankowym lub nie będzie zawierał numeru NIP rodzica, nie będzie przydatny. Paragony, i to w liczbie hurtowej, można przecież pobrać z okolic kas samoobsługowych, gdzie często są zostawiane przez innych kupujących.

Po drugie – ustalenie kwot rachunków

Po drugie, w kwocie alimentów należy ryczałtowo określić koszty zużycia wody, gazu, prądu i ogrzania wody przeznaczonej dla użytku dzieci oraz proporcjonalnie wysokości czynszu, choć w tym ostatnim przypadku niektóre sądy mają odmienne zdanie.

Po trzecie – ustalenie możliwości zarobkowych drugiego rodzica

Po trzecie, należy wykazać możliwości zarobkowe drugiego rodzica i nie zawsze chodzi tutaj o to, ile on faktycznie zarabia, choć to w wielu przypadkach może się okazać wystarczające, ale o to, jakie ma możliwości zarobkowe.

Po czwarte – poznać pełen zakres obowiązku alimentacyjnego

Po czwarte pamiętać należy, że obowiązek alimentacyjny to nie tylko usprawiedliwione koszty utrzymania, ale również i wychowania dziecka.

Zawsze możesz zwrócić się o pomoc do radcy prawnego lub adwokata

Gdy masz problemy z przygotowaniem pozwu lub potrzebujesz wsparcia na sali rozpraw, pamiętaj o tym, że zawsze możesz zwrócić się do radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym.

Obowiązek alimentacyjny to nie tylko usprawiedliwione koszty utrzymania, ale również i wychowania dziecka.

  • Tekst: Piotr Bazyluk, radca prawny w BAZYLUK | Radcowie Prawni
  • BAZYLUK | Radcowie Prawni
  • piotr.bazyluk@leas.pl
  • prawo.rodzinne.eu
  • Spotkajmy się na FB: /bazyluk.radca.prawny