Jak niewielką firmę z Warmii i Mazur zamienić w przedsiębiorstwo działające na międzynarodowych rynkach?

Jeszcze kilka lat temu ekologiczne przetwory z leśnych grzybów produkowane przez niewielką rodzinną firmę z Mazur trafiały wyłącznie do lokalnych sklepów. Dziś można je kupić w całej Europie i w Azji. Na tamtejszych rynkach to rozpoznawalna marka. Zastanawiasz się dlaczego jeszcze o niej nie słyszałeś? Bo to… hipotetyczna firma, która posłuży nam jako przykład do wyjaśnienia, jak działa projekt Enterprise Europe Network realizowany przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

– Załóżmy, że ta firma zgłosiła się do projektu z prośbą o pomoc w nawiązaniu międzynarodowych relacji biznesowych – zaczyna Patrycja Kaczmarczyk, kierownik projektu Enterprise Europe Network (EEN). – Przeprowadzamy szczegółowy audyt, sprawdzamy jej możliwości rozwoju, potencjał eksportowy i szanse na wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie tych danych zakładamy profil w bazie EEN, w której znajdują się tysiące firm z 65 krajów na całym świecie.

Informacja o każdej nowej firmie wysyłana jest do wszystkich ośrodków EEN. Następnego dnia konsultanci sieci na całym świecie otworzą tego maila i zastanowią się czy w swoim regionie mają firmę, której interesy mogliby połączyć z przedsiębiorstwem, którego profil przeglądają. 

– Sieć EEN ma swoje regionalne punkty kontaktowe, więc możemy poprosić o zweryfikowanie firmy, z którą ma współpracować nasz klient. Jeśli dojdzie do współpracy, możemy pomóc na każdym z etapów – dodaje Patrycja Kaczmarczyk. Takich sukcesów firm z Warmii i Mazur mamy dziesiątki. Warto do nich dołączyć.

Dzięki profilowi, do regionalnego punktu kontaktowego EEN, które go zakładało, regularnie przychodzą zapytania o współpracę. – Patrzymy też nieco szerzej na możliwości naszych klientów i często dostrzegamy ich duże moce przerobowe jako podwykonawcy. Przez lata prowadzenia tego projektu nauczyliśmy się, że trzeba podchodzić bardzo elastycznie. Czasem pierwotna potrzeba firmy tak ewoluuje, że finalnie nawiązuje współpracę międzynarodową, której nigdy by się nie spodziewała – zaznacza Patrycja Kaczmarczyk.

Tak było w przypadku prawdziwej już firmy – z Marcinkowa w gminie Purda. Krozmet od 2012 roku zajmuje się produkcją maszyn do transportu technologicznego na terenie zakładów produkcyjnych. – Audyt pomógł odpowiedzieć na pytania: jakie są potrzeby naszej firmy, w czym może pomóc nam udział w projekcie EEN i jakie ścieżki rozwoju obrać, by spokojnie patrzeć na przyszłość firmy? – opowiada Dawid Dąbrowski, współwłaściciel Krozmet. – Po założeniu profilu w bazie zaczęły spływać oferty. Dzisiaj część z nich to już realizowane umowy. Np. dla niemieckiej firmy produkujemy urządzenia do opróżniania zbiorników sanitarnych z camperów. Po pierwszych dostawach są tak zachwyceni, że chcą całą produkcję przenieść do nas. Podobnie ze szwedzką firmą, która swój asortyment sprzedaje niemal na całym świecie oraz angielską, która handluje podnośnikami. Dzięki temu, że EEN ma swoje punkty kontaktowe na całym świecie, można poprosić o zweryfikowanie partnera, sprawdzenie jego stabilności i opinii w jego własnym otoczeniu biznesu.

Można też zgłosić zapotrzebowanie na raport dotyczący możliwości rozwoju na danym rynku. Na rynku komercyjnym takie usługi konsultingowe i audyty sporo kosztują.

Biuro EEN działające przy W-M ARR S.A. w Olsztynie pomaga też przedsiębiorcom w przypadku udziału w międzynarodowych targach. – Dostajemy wsparcie językowe, przed wyjazdem znamy szczegółowy harmonogram pobytu, wyselekcjonowaną listę kontrahentów i mamy umówione spotkania z nimi – opowiada Dawid Dąbrowski. – Dlatego marzenie o międzynarodowej ekspansji warto realizować w ten sposób.

Tekst: Michał Bartoszewicz, obraz: © Peera_stockfoto/Shutterstock.com

Ośrodek Enterprise Europe Network

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie

Olsztyn, ul. Jagiellońska 91A

tel. + 48 89 512 24 05, e-mail: een@wmarr.olsztyn.pl

een.wmarr.olsztyn.pl

Bezpłatnie świadczone usługi przez Enterprise Europe Network są finansowane przez Komisję Europejską i Budżet Państwa.

Informacje i opinie przedstawione w niniejszym artykule niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko EASME, Komisji Europejskiej i innych europejskich instytucji i żadna z tych instytucji czy inna osoba działająca w ich imieniu nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie informacji w nim zawartych.