Czy są stanowiska, których nie da się skopiować do innych firm? Są. Kim zatem powinien być Life Protection Advisor w firmie Unum?

Już sama nazwa zawiera kluczową rolę stanowiska agenta – Life Protection Advisor, czyli doradca ochrony życia. Poprzez nawiązywanie i budowanie relacji z klientami, daje im poczucie bezpieczeństwa i spokój ducha. Jest przy kliencie w najtrudniejszych momentach jego życia i to właśnie wtedy niesie mu prawdziwą pomoc.

Oferując ubezpieczenia na życie agent składa obietnicę zabezpieczenia finansowego rodziny, spłaty zobowiązań finansowych czy pomoc w utrzymaniu podobnego standardu życia. Aby móc dopasować taką ochronę do indywidualnych potrzeb klienta, agent musi potrafić słuchać, być pełnym empatii i zrozumienia dla potrzeb, obaw i trosk klienta.

Nauka profesji od podstaw 

Osoby zainteresowane współpracą w roli Life Protection Advisora – co ciekawe – nie mogą mieć doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Do tej profesji firma Unum chce bowiem przygotować kandydatów od podstaw oraz zgodnie z jej filozofią działania. Każdy z Life Protection Advisorów rozpoczyna od autorskiego szkolenia, a następnie bierze udział w kilkumiesięcznym Programie Profesjonalnego Rozwoju. To nie tylko szkolenia produktowe, ale też i z przepisów prawa, regulacji na rynku ubezpieczeń, sukcesji spadkowej. Dotyczą one również kształtowania umiejętności sprzedażowych, zarządzania biznesem i budowania relacji opartych na szacunku, zaufaniu i etyce.

Pomocnymi cechami dla kandydata będą z pewnością zamiłowanie do sprzedaży, doświadczenie w tym zakresie i apetyt na sukces. Firma przykłada wagę do uczciwej sprzedaży, więc pracowanie na tzw. wynik, tu akurat nie jest dobrze widziane. – Dla nas niezwykle ważnym wskaźnikiem jest utrzymywalność polis, która świadczy o tym, że agent zrozumiał potrzeby klienta i dobrał adekwatną ochronę – zauważa Joanna Stocka-Prusaczyk, dyrektor oddziału Unum w Olsztynie. 

Doświadczony Life Protection Advisor, na podstawie rozmowy i analizy sytuacji klienta, potrafi ocenić czy posiada on wystarczającą ochronę ubezpieczeniową. – Naszą rolą jest wypłacać klientom świadczenia w najtrudniejszych momentach ich życia, dlatego musimy dobrać ubezpieczenie tak, by jak najlepiej odpowiadało jego sytuacji zdrowotnej, możliwościom finansowym i sytuacji rodzinnej – dodaje Joanna Stocka-Prusaczyk.

Każdy Life Protection Advisor to niezależny przedsiębiorca, który sam decyduje o swoim czasie, sam poszukuje możliwości dotarcia do klientów i sam poprzez swoje zaangażowanie decyduje o wysokości swojego wynagrodzenia, które nie ma górnej granicy. Zaczynając pracę i ucząc się pod okiem doświadczonych kolegów, kandydaci nie dysponują jeszcze szeroką bazą klientów, dlatego otrzymują wsparcie finansowe, a z czasem wynagrodzenie zależne jest od wyników sprzedaży. Firma przykłada też wagę do dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie swoich współpracowników. Mogą korzystać z szeregu benefitów, m.in. prywatnej opieki medycznej, kart sportowych, planów emerytalnych, ubezpieczeń grupowych.

Trudne chwile
z cennym wsparciem 

Sukces w tym zawodzie wiąże się z poczuciem, że praca, którą się wykonuje jest ważna i potrzebna. Klienci dzielą się refleksją, że kupiwszy polisę, mogą spokojnie spać, bo czują się bezpiecznie. Nawiązując relacje z klientami, agenci nierzadko zżywają się z nimi. Są przy nich gdy zawierają związki, rodzą się dzieci, zmieniają pracę i za każdym razem dostosowują ochronę ubezpieczeniową do nowej sytuacji życiowej. Ale bywają też trudniejsze momenty, które najmocniej odczuwają właśnie agenci: poważna choroba lub śmierć klienta. Agent pomaga przejść rodzinie przez proces składania wniosku o wypłatę świadczenia. Wówczas musi zachować siłę i profesjonalizm. W takich momentach misją agenta jest przyniesienie potrzebnych w tej trudnej sytuacji pieniędzy, które bólu nie ukoją, ale pomogą uporać się z piętrzącymi się wydatkami. To jest właśnie spokój i poczucie bezpieczeństwa, które chcemy gwarantować.

Tekst: Karolina Bergman, obraz: Agnieszka Blonka

Unum Życie TUiR S.A.

Odział w Olsztynie, ul. Głowackiego 14

Tel. 603 131 866

Dyrektor Oddziału w Olsztynie:

Joanna Stocka-Prusaczyk

joanna.stockaprusaczyk@unum.pl