Z centrum Olsztyna jedzie się tu ledwie 10 minut. A to wystarczy, by w kontraście do betonowego gwaru, cieszyć się otaczającą zielenią. Pośród niewielkich wzgórz stworzono jeden z najnowocześniejszych obiektów na Warmii i Mazurach – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Przedstawiciele firm, które wynajmują tu biura i laboratoria, zapierają się, że nie zamieniliby tego miejsca na żadne inne. Dlaczego?

1. Konkurencyjne ceny
W prowadzeniu własnego biznesu pieniądze są na pierwszym planie, bez nich nie da się rozwijać firmy. Przedsiębiorstwa działające na terenie OPN-T mogą liczyć na dofinansowania – chociażby w formie wyjątkowo korzystnych cen wynajmu powierzchni przez pierwsze trzy lata. Dodatkowo OPN-T współfinansuje projekty, które umożliwiają poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników. – Park wyszedł z inicjatywą udziału w projekcie unijnym, który zakładał szkolenia personelu. Złożyliśmy wnioski na trzy specjalistyczne szkolenia dla naszej kadry. W normalnych okolicznościach kosztowałyby to nas spore pieniądze – podkreśla Artur Wasilewski, właściciel firmy Ekosystem.

2. Specjalistyczny sprzęt
Większość firm mających siedzibę w OPN-T nie mogłoby działać bez zaawansowanego technologicznie wyposażenia, które gwarantuje Park. – Moja firma zajmuje się szeroko pojętą diagnostyką molekularną. Opracowujemy, wdrażamy i wykonujemy innowacyjne badania z zakresu produkcji żywności i pasz, a także hodowli roślinnej i ochrony środowiska. Stąd najważniejszy był dla mnie dostęp do specjalistycznego sprzętu badawczego oraz możliwość korzystania z odpowiednio przystosowanych pomieszczeń laboratoryjnych- wyjaśnia Alicja Stachura, właścicielka firmy Exon.

3. Współpraca z naukowcami
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, zgodnie ze swoją nazwą, wpływa stymulująco na rozwój nauki na terenie Warmii i Mazur. Dzięki stażom naukowców firmy zyskują fachową pomoc, a badacze – doświadczenie.

Marcin Stańczak, właściciel LastLevel: – Od 1 grudnia dzięki projektowi OPN-T zawiązaliśmy współpracę z dwoma naukowcami. Jest to ściśle połączone z rozwojem usługi związanej ze sprzedażą danych meteorologicznych. Naukowcy ci mają pomóc nam w opracowywaniu informacji uzyskanych dzięki jonosondzie.
W Polsce są tylko dwa takie urządzenia: w Krakowie i właśnie w olsztyńskim Parku.

4. Korzyści wizerunkowe
Nie bez znaczenia dla wizerunku firm jest sam fakt, iż ich siedziby znajdują się na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Nie ma tu przypadkowych przedsiębiorstw. Wszystkie przeszły szczegółową weryfikację Rady Naukowej OPN-T. Wszystkie musiały też wykazać innowacyjność oferowanych produktów i usług.

– Posiadanie siedziby w OPN-T jest lepiej postrzegane przez potencjalnych kontrahentów niż lokalizacja bez renomy. To miejsce tworzy aurę firmy związanej z technologiami i na tym nam zależało – zauważa Roberty Ziehm, prezes Vismind.

Podobnie twierdzi Alicja Stachura: – Ulokowanie firmy w Parku Naukowo-Technologicznym świadczy o jej wiarygodności jako partnera biznesowego. Dzięki procesowi rekrutacyjnemu, który musi przejść każda firma, partnerzy biznesowi mogą być spokojni, że firma z OPN-T jest już niejako sprawdzona i można bez obaw podjąć z nią współpracę.

5. Partnerstwo biznesowe
Obecność w jednym miejscu tak wielu firm związanych z technologiami sprawia, że współpraca pomiędzy nimi staje się znacznie łatwiejsza. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny organizuje co jakiś czas konferencje i spotkania, podczas których przedsiębiorstwa działające na jego terenie mogą zaprezentować się sobie nawzajem, jak i firmom zewnętrznym.

– Kilka miesięcy temu odbyła się konferencja „Nauka w przemyśle”. Początkowo byłem sceptycznie nastawiony do udziału w niej, ale zmieniłem zdanie. Poznałem bowiem inną firmę działającą na terenie OPN-T, z którą możemy wzajemnie sobie pomóc w zakresie prowadzonych przez nas działalności – nie kryje zadowolenia Artur Wasilewski, właściciel Ekosystemu.

6. Zaplecze konferencyjno-szkoleniowe

Podczas kontaktu z klientami istotny jest dostęp do sal konferencyjnych, których na terenie OPN-T jest kilka.
– To ważne, że niemal bez ruszania się z miejsca mamy możliwość korzystania z sal konferencyjnych o różnej wielkości i o wysokim standardzie wyposażenia. Nie wstydzimy się, zapraszając tu klientów – mówi Robert Ziehm.

7. Komfort pracy
Pomieszczenia biurowe i laboratoryjne w OPN-T są klimatyzowane. Posiadają niezbędne wyposażenie oraz zaplecze socjalne.
– Najprostsze elementy, jak choćby nowe wykonanie, czystość i odpowiedni standard biurowy sprawiają zwyczajnie, że lepiej się tu pracuje – zachwala Robert Ziehm. – Moja firma wyrobiła sobie wizerunek wysoko rozwiniętego technologicznie, sprawnego i świadczącego nowoczesne usługi przedsiębiorstwa, dlatego też nasze biuro musi dorównywać tym standardom. Istotne jest to, aby obraz firmy był jednolity w każdym aspekcie.

Artur Wasilewski podkreśla jeszcze jedną korzyść z obecności w OPN-T: – Wieloma sprawami już nie muszę się przejmować, bo zajmuje się nimi administracja parku. Choćby taką prozaiczną kwestią jak dostęp do internetu. Dzięki temu mogę lepiej skupić się na pracy i rozwoju nowych technologii.

Tekst: Ita Skwarczyńska, Obraz: Joanna Barchetto