Bank Żywności w Olsztynie podpisał umowy z dziesięcioma firmami, które wezmą udział w projekcie Speed Up Your Business. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z Warmii i Mazur.

Projekt Speed Up Your Business (SUYB) zakłada, że w trakcie trzech lat skorzysta z niego w trzech rocznych edycjach łącznie 30 małych i średnich przedsiębiorstw. Cel projektu to podniesienie ich konkurencyjności. W konsekwencji realizacja SUYB ma przyczynić się do wzrostu aktywności zawodowej, ograniczenia bezrobocia, tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy w regionie.

W opracowanym dla uczestników SUYB programie akceleracyjnym firmy mogą liczyć na bezpłatne i kompleksowe wsparcie. W ramach niego skorzystają z pakietu usług dostosowanych do ich potrzeb, m.in. marketingowych, promocyjnych, szkoleniowych, księgowych, prawnych, ICT. Opiekę merytoryczną nad przedsiębiorcami będzie sprawował menedżer inkubacji. Biura wszystkich uczestników projektu będą miały siedzibę w Kuźni Społecznej Banku Żywności w Olsztynie. Zakres wsparcia dla przedsiębiorców obrazuje skala finansowania – 5,7 mln zł, z czego 4,1 mln pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. 

Projekt realizuje Bank Żywności w Olsztynie. – Może to budzić zdziwienie, bo kojarzymy się z pomocą żywnościową, ale to mylne wrażenie, bo działamy też w innych obszarach – podkreśla Marek Borowski, prezes Banku. – Jesteśmy członkiem polskiej i światowej sieci banków żywności, które z sukcesami pracują nad innowacjami dotyczącymi zagospodarowania żywności, jej pakowania czy transportu. Należmy również do europejskiej sieci EIT Food, gdzie pracujemy nad wspieraniem innowacji w obszarze produkcji czy sprzedaży żywności. Od kilku lat rozwijaliśmy także przedsiębiorczość społeczną, tworząc m.in. spółdzielnie socjalne czy spółki. 

O miejsce w dziesiątce, która rozpocznie I edycję projektu, starało się kilkunastu przedsiębiorców z Warmii i Mazur, którzy funkcjonują na rynku nie dłużej niż trzy lata. Preferowane były przedsięwzięcia, które powstały przy wsparciu środków unijnych na lata 2014–2020, a także firmy związane z inteligentnymi specjalizacjami regionu: ekonomią wody, żywnością wysokiej jakości, drewnem i meblarstwem oraz działające w branżach średniowysokiej i wysokiej techniki. 

– Projekt ma wspierać firmy na różnym etapie rozwoju – mówi jego koordynatorka Aneta Janikowska-Kiśluk. – Dlatego zakwalifikowaliśmy przedsiębiorców zarówno takich, którzy mają jedynie koncepcję na świadczenie usługi lub sprzedaż konkretnego produktu, jak i tych, którzy mają już przemyślaną koncepcję, usystematyzowaną wizję i strategię marketingową, a przez udział w projekcie chcą go przetestować, ulepszyć i dostosować do wymagań rynku. 

Wśród uczestników projektu jest m.in. Marta Klasińska. – Dla mnie ten projekt jest prawdziwym startem, bo założyłam działalność gospodarczą trzy dni przed złożeniem wniosku o uczestnictwo w SUYB. Pomysł, który chcę wdrożyć, związany jest ze sprzedażą internetową zdrowej żywności, z naciskiem na żywność regionalną. Głównie chodzi o oleje, wysokonienasycone kwasy tłuszczowe, produkty z lnu. Chciałbym łączyć te kwestie z doradztwem dotyczącym diety olejowo-białkowej – opisuje.

Na drugim biegunie jest m.in. spółka z branży medycznej TEL-MED, która oferuje rozwiązania z zakresu telemedycyny w postaci boksów i kontenerów medycznych. – Taki box jest mobilny, samoczyszczący i dzięki niemu można wykonywać zdalnie badania pacjenta – wyjaśnia Robert Jurga, przedstawiciel spółki. – Chcemy cały czas się rozwijać i prezentować swoje rozwiązanie, które jest już użytkowane. 

W planach spółka ma utworzenie sieci punktów medycznych. Zamierza również opracować standard sprzętowy oraz oprogramowania i komunikacji, aby zoptymalizować koszt produkcji boksów.

Profile działalności wszystkich uczestników projektu można śledzić na stronie: akceleratorspeedup.pl.

Tekst: Karol Fryta, obraz: © Sfio Cracho / Shutterstock.com