Nazywają to doświadczenie podróżą. Podróżą do wewnętrznego świata ograniczeń, słabości, ale też potencjału. Bank Żywności w Olsztynie jest partnerem międzynarodowego projektu FOLM. Poprzez kontakt z naturą pomoże on młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy.

To będzie wyzwanie: kilka dni w na łonie przyrody bez telefonu i laptopa. Za to w plecaku pełen ekwipunek: ciepła odzież, śpiwór, kuchenka turystyczna, suchy prowiant, latarka. W grafiku wyprawy do regionalnych lasów m.in. budowa bazy, rozpalanie ogniska, przygotowywanie posiłków, spływ kajakowy. Nauka nowych umiejętności pod okiem coachów i psychologa. Zadania grupowe i konieczność podejmowania decyzji, ale też czas na relaks. Wszystko po to, aby dać upust swoim talentom i predyspozycjom. Odkryć cechy charakteru, słabe i mocne strony. Przed opiekunami, grupą uczestników, a przede wszystkim samym sobą.

– Pobyt w naturalnym środowisku, lesie, izolacja od codzienności to okazja, aby spotkać się z samym sobą – twierdzi Jorge Gimeno z Centrum Innowacyjnej Edukacji, lidera projektu From Outdoors to Labour Market” (Od natury do rynku pracy). – Kiedy łapiemy dystans do rzeczywistości, łatwiej zobaczyć lęki, które blokują nas przed tym, aby wziąć życie w swoje ręce, przestać ograniczać samego siebie. I móc podbudować samoocenę.

Program, choć uniwersalny dla każdego, kierowany jest do młodych ludzi bezrobotnych i nieuczących się. Model kształcenia „Outdoor Learning”, czyli szkolenia w kontakcie z naturą, opracowali naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu razem z organizacją non profit Venture Trust. Wzięli na warsztat wpływ natury na motywację człowieka, jego zdolności adaptacyjne, empatię. I opracowali innowacyjną formę aktywizacji, m.in. dla tzw. trudnej młodzieży czy weteranów wojennych.

– Badania pokazują, że 80 proc. młodych ludzi w Wielkiej Brytanii korzystających z tej metody, trafia na rynek pracy lub wraca do nauki rozwijać swoje umiejętności – zapewnia Jorge. – Rozwija ona tzw. umiejętności miękkie, jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, samomotywację, kreatywność.

Ale to dopiero początek pracy nad sobą. Przez kilka miesięcy efekt wyprawy wzmacniany jest poprzez półroczną pracę uczestników z coachami. Uczą się praktycznych umiejętności – jak i gdzie szukać pracy, przygotować się do rozmowy z pracodawcą, planować krótkie cele. I jak przełamywać zniechęcenie, wstyd, niemoc przekazywaną często z pokolenia na pokolenie. Inauguracja projektu „FOLM – From Outdoors to Labour Market” odbyła się 21 listopada 2018 roku, podczas IX New Eductaion Forum w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Z tej formy aktywizacji i edukacji korzystają Hiszpanie i Irlandczycy. Od marca dołączą młodzi mieszkańcy Warmii i Mazur w wieku od 20 do 29 lat. Koordynatorem projektu FOLM, do którego rekrutacja uczestników rusza w lutym, jest Bank Żywności w Olsztynie. Uczestników będzie szukał we współpracy z hufcami pracy, gminami, organizacjami z którymi BŻ współpracuje od lat, aktywizując bezrobotnych.

– Co łączy trzech partnerów projektu? Specyfika regionów w których odbywa się rekrutacja: przewaga terenów wiejskich, słabo rozwinięty przemysł, bezrobocie wśród młodych, depopulacja – wymienia Joanna Szaban, koordynatorka projektu z ramienia Banku Żywności.

Prezes Banku Marek Borowski dodaje: – Oprócz tej nowatorskiej aktywizacji wskazującej ścieżki pracy i rozwoju, będziemy rekrutować do projektu pracodawców. Powstanie także platforma internetowa skupiająca społeczność FOLM – uczestników, coachów. Będą się tam wymieniać informacjami, nie zabraknie ofert pracy.

W styczniu w Szkocji odbyło się szkolenie kadry FOLM, a w marcu rusza projekt pilotażowy w którym weźmie udział 30 uczestników podzielonych na trzy grupy. W przyszłym roku w teren ruszy już 300 osób.

Tekst: Beata Waś, obraz: arch. FOLM

Bank Żywności w Olsztynie

ul. Bohaterów Monte Cassino 4

10-165 Olsztyn

www.folmweb.com/pl

facebook.com/FOLM2018

folm.rekrutacja@bankizywnosci.pl

Projekt FOLM – „From Outdoors to Labour Market” (Od natury do rynku pracy) jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Funduszu Grantowego dla Młodzieży. Wartość grantu wynosi 3,4 mln euro.